Nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ dân tộc thiểu số

08/06/2022 - 14:41

PNO - Ngày 8/6, Hội LHPN TPHCM phối hợp với Ban Dân tộc thành phố tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2022 - 2025.

Hai đơn vị đã thống nhất, đi đến ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025. Hai đơn vị sẽ triển khai các nhiệm vụ hướng tới mục tiêu vận động, tập hợp, nâng cao trình độ nhận thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số, tăng cường vai trò, sự tham gia của phụ nữ tại cấp cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Hội LHPN TPHCM phối hợp với Ban Dân tộc thành phố tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2022 - 2025.
Hội LHPN TPHCM, Ban Dân tộc thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể gắn với nội dung tuyên truyền, vận động; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về dân tộc, kiến thức về giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ kế cận.

Hai đơn vị cũng sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về giảm nghèo bền vững, mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã, trong đó chú trọng việc ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số kết nối, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI