Năm 2021, kiều hối gửi về TPHCM đạt 6,6 tỷ USD

14/12/2021 - 14:58

PNO - Con số trên tương đương tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng trái tim về Tổ quốc.

UBND TPHCM vừa có báo cáo về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng ổn định, hội nhập vào xã hội nước sở tại.

Hiện có khoảng 500 hội đoàn Việt Nam toàn thế giới, bao gồm các hội doanh nhân, trí thức, sinh viên, hội đồng hương, các hội theo ngành nghề... Các hội đoàn ngày càng được củng cố về mặt tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

 

Theo UBND thành phố, ước tính có hơn 2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với TPHCM như có nguồn gốc, thân nhân, có hợp tác, làm việc hoặc thường xuyên lưu trú tại thành phố. Đa phần những người này đang sinh sống, làm việc hoặc học tập ở các nước tư bản phát triển như Hoa Kỳ, Canada, Úc, các nước Tây Âu. Thống kê có khoảng 50% hộ gia đình ở thành phố có thân nhân là người Việt Nam ở nước ngoài.

Lượng kiều hối gửi về TPHCM hàng năm chiếm gần 50% tổng lượng kiều hối cả nước. Dòng tiền này đã góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỷ giá, ổn định thị trường và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong năm 2021, lượng kiều hối về thành phố đạt 6,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, TPHCM thu hút hơn 400 trí thức kiều bào về làm việc dài hạn, gần 200 trí thức tham gia hợp tác nghiên cứu. Chính quyền thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng chuyên gia, trí thức kiều bào tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ tại thành phố.

Nhìn chung, theo UBND TPHCM, người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng trái tim về Tổ quốc. Ngược lại, những năm gần đây, thành phố luôn quan tâm, quán triệt, triển khai và đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài... Từ đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày một gắn bó hơn với quê hương, trong đó có thế hệ trẻ - nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và TPHCM.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu