Mỹ tài trợ dự án giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

01/10/2021 - 18:00

PNO - Ngày 1/10, Cơ quan phát triển Mỹ (USAID) và Bộ Kế hoạch - Đầu tư công bố dự án “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp”.

Theo đánh giá từ phía Mỹ, hiện Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, ngành công nghiệp và dịch vụ của Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới được thúc đẩy bởi sức mạnh trí tuệ của một lực lượng lao động trẻ đang phát triển.

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những cơ hội và thách thức lớn trong việc đào tạo nâng cao và đào tạo lại nguồn nhân lực để tận dụng các tiến bộ công nghệ, từ đó đẩy mạnh và hình thành các lợi thế cạnh tranh mới của nền kinh tế.

COVID-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số và các doanh nghiệp số hóa khiến cho việc nâng cấp lại lực lượng lao động để thích ứng với nền kinh tế số và giai đoạn “bình thường mới” càng trở nên cấp thiết.

Nâng cao chất lượng đào đạo nguồn lao động để thích ứng với nền kinh tế số và bình thường mới.
Dự án do Mỹ tài trợ giúp Việt Nam nâng cao chất lượng đào đạo nguồn lao động để thích ứng với nền kinh tế số và "bình thường mới"

Dự án cũng sẽ đồng hành cùng với những nỗ lực của Việt Nam trong việc chú trọng đến các cơ hội phát triển kỹ năng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho mọi thành phần trong xã hội, trong đó đặc biệt tập trung ưu tiên cho phụ nữ và các nhóm yếu thế nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng số tại Việt Nam.

Dự án được thực hiện trong 2 năm, sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ năng số cơ bản, cung cấp thông tin lộ trình nghề nghiệp định hướng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để ra quyết định sáng suốt về đầu tư phát triển tài năng, cung cấp công nghệ thông tin, tìm kiếm các cơ chế tài chính sáng tạo nhằm đạt được các kỹ năng mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi.

Đồng thời dự án cũng kết nối với các cơ quan chính phủ về phát triển nguồn nhân lực nhằm giúp họ có thể thực hiện đào tạo nâng cao/đào tạo lại có hiệu quả nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo.

Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID Việt Nam, cho biết dự án thể hiện cam kết của Chính phủ Mỹ trong việc hợp tác với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy thực hiện chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Chính phủ Việt Nam, trong đó tập trung vào việc làm chủ và tích hợp các công nghệ tiên tiến mới, tăng cường đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế số.

Dự án sẽ hỗ trợ các mô hình bền vững, theo định hướng thị trường và có thể mở rộng nhằm xây dựng nguồn nhân lực của Việt Nam sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thông qua các quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI