Một số trường đại học tư thục thành lập phân hiệu “chui”

17/12/2022 - 18:55

PNO - Nhiều cơ sở giáo dục đại học tư thục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường chưa có định hướng rõ về mục tiêu phát triển. Ngoài ra, một số cơ sở tổ chức hoạt động đào tạo ngoài địa phương đặt trụ sở chính, nhưng không báo cáo Bộ về việc thành lập phân hiệu theo quy định.

Hiện cả nước có 60 cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư 100% trong nước
Hiện cả nước có 60 cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư 100% trong nước

Ngày 17/12, tại TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị nhà đầu tư, hội đồng trường các cơ sở giáo dục đại học tư thục trên cả nước.

Ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo - thông tin, hiện cả nước có 60 cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư 100% trong nước. Trong đó, nhiều nhất là khu vực Đồng bằng sông Hồng với 22 cơ sở, riêng Hà Nội có 12 cơ sở. Đứng thứ hai là vùng Đông Nam Bộ với 19 cơ sở, riêng TPHCM có 12 cơ sở. Toàn bộ trường đại học tư thục có 22.246 giảng viên, trong đó 0,89% giáo sư, 4,5% phó giáo sư và 22,68% tiến sĩ.

Theo ông Nguyễn Viết Lộc, hội đồng trường chính là cầu nối giữa nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu với các cơ sở giáo dục đại học tư thục, là nơi xây dựng các quy định nội bộ của nhà trường, đảm bảo các bộ phận thực thi đều hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện nay, 58/60 cơ sở giáo dục đại học tư thục đã thành lập được hội đồng trường. Gần 92% cơ sở có tổ chức Đảng, trong đó 34 trường đã thành lập được Đảng bộ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khẳng định, chính sách xã hội hóa giáo dục đại học đã mang lại hiệu quả, huy động được nhiều nhà đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục.

Hàng chục chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục đại học tư thục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước, một số được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín của nước ngoài. Điều này đã góp phần tạo ra môi trường giáo dục ngày càng phát triển về quy mô tuyển sinh, chất lượng đào tạo.

Tuy vậy, vẫn còn một số trường chưa có định hướng rõ về mục tiêu phát triển, định hướng hoạt động, chưa thực hiện việc rà soát và kiện toàn thành viên hội đồng trường, chưa chú trọng việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ giảng viên, chưa triển khai thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo quy định.

Hiện một số cơ sở tổ chức hoạt động đào tạo ngoài địa phương đặt trụ sở chính, nhưng không báo cáo Bộ về việc thành lập phân hiệu theo quy định.

Trong thời gian tới, Bộ đề nghị các nhà đầu tư phối hợp với hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học tư thục rà soát, kiện toàn hội đồng trường, chủ tịch và thành viên hội đồng trường, tăng cường thực hiện công tác tự chủ đại học.

Bên cạnh đó, các trường đại học tư thục chủ động xây dựng hệ thống quản trị, quản lý trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tuyển sinh. Đồng thời, cần rà soát, hoàn thiện chiến lược phát triển và hệ thống quản trị chiến lược, hệ thống văn bản, quy chế và quy định quản trị nội bộ.

P.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI