Ký kết hỗ trợ doanh nghiệp, phụ nữ phục hồi sản suất kinh doanh sau dịch

20/01/2022 - 06:06

PNO - Hội LHPN quận 11 sẽ cùng Phòng Kinh tế quận hỗ trợ phụ nữ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán, phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19.

Ngày 19/1/2022, Hội LHPN quận 11 và Phòng Kinh tế quận tổ chức lễ ký kết liên tịch về đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán, phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19. 

Hai đơn vị ký kết liên tịch hỗ trợ phụ nữ và doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế sau dịch
Hai đơn vị ký kết liên tịch hỗ trợ phụ nữ và doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế sau dịch

2 đơn vị đã thống nhất tập trung thực hiện các giải pháp như: hỗ trợ về thủ tục hành chính, chính sách miễn giảm thuế cho hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hội nghị kết nối cung - cầu đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh…

Trong buổi lễ, Hội LHPN và Phòng kinh tế quận 11 đã trao bảng hỗ trợ vốn khôi phục kinh doanh sau dịch COVID-19 cho 02 doanh nghiệp, mỗi đơn vị 80 triệu đồng.
Trong buổi lễ, Hội LHPN và Phòng Kinh tế quận 11 đã trao bảng hỗ trợ vốn khôi phục kinh doanh sau dịch COVID-19 cho 2 doanh nghiệp, mỗi đơn vị 80 triệu đồng. 

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2018 - 2025, thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.  

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI