Kiến nghị Chính phủ có chính sách trợ giá sách giáo khoa chương trình mới

19/03/2023 - 12:58

PNO - Đoàn ĐBQH TPHCM kiến nghị Chính phủ xem xét có chính sách trợ giá sách giáo khoa, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân, đặc biệt là học sinh tại vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều có thể mua sách giáo khoa với giá hợp lý.

Kiến nghị được Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đưa ra trong báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2022.

Đoàn ĐBQH TPHCM kiến nghị Chính phủ có chính sách trợ giá sách giáo khoa cho học sinh
Đoàn ĐBQH TPHCM kiến nghị Chính phủ có chính sách trợ giá sách giáo khoa cho học sinh

 Cụ thể, Đoàn ĐBQH TPHCM kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT và các bộ liên quan có văn bản hướng dẫn liên bộ về ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí và bổ sung kinh phí cho công tác tập huấn bồi dưỡng chương trình phổ thông 2018 để Sở GD-ĐT có căn cứ đề nghị các quận, huyện cấp bổ sung kinh phí cho các cơ sở giáo dục thực hiện. Cần có cơ chế tài chính riêng cho công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ viên chức ngành giáo dục và đào tạo TPHCM. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc xuất bản sách giáo khoa; xem xét có chính sách hỗ trợ giá sách giáo khoa, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân, đặc biệt là học sinh tại vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều có thể mua sách giáo khoa với giá hợp lý.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ điều chỉnh vị trí việc làm trong trường phổ thông, cụ thể là bổ sung vị trí việc làm đối với giáo viên 2 môn tiếng Anh, Tin học, đồng thời có văn bản hướng dẫn về tuyển dụng, xây dựng cơ chế và chế độ riêng cho giáo viên tiếng Anh, Tin học để thu hút và giữ chân đội ngũ này; quy định cụ thể định biên cho ngành giáo dục khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, xây dựng bổ sung vị trí việc làm, đảm bảo đủ định biên theo định mức số tiết quy định và thành phần giáo viên bộ môn đủ và cân đối hợp lý giữa các môn theo quy định của chương trình; rà soát các quy định về định mức giáo viên phổ thông; việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức ngành giáo dục để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc sửa đổi bổ sung các quy định còn bất cập.

Có thêm các chính sách ưu đãi cụ thể về đất đai để huy động thêm nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước phát triển mạng lưới trường học được trang bị cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Sớm xây dựng cơ chế chính sách cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày; cho phép nhà trường được hợp đồng với các vị trí việc làm không tuyển dụng được (còn trong chỉ tiêu định biên) và ngân sách cấp bù để chi trả lương cho đối tượng này khi thực hiện quy định không thu tiền học phí buổi thứ 2 với học sinh học Chương trình GDPT 2018.

Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH TPHCM kiến nghị tăng cường giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; giám sát việc phân bổ ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH TPHCM cũng kiến nghị hàng loạt vấn đề với Bộ GD-ĐT để gỡ khó cho việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 tại địa phương: có giải pháp cụ thể giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và nguồn tuyển giáo viên các môn học mới như mỹ thuật, âm nhạc, tiếng Anh, mỹ thuật; tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giai đoạn 2022-2024.

Có quy định về việc tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là giáo viên trực tiếp đứng lớp đánh giá công tác quản lý và giảng dạy sau mỗi năm thực hiện chương trình để có điều chỉnh nội dung, chương trình sách giáo khoa kịp thời… 

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI