Huy động sức mạnh toàn xã hội để phát triển giáo dục

14/03/2013 - 23:15

PNO - Ngày 14/3, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 27 của Thành Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến...

5 năm qua, TP quan tâm chú trọng thực hiện nhiều chính sách thiết thực chăm lo CTKHKTXDXHHT. Mức đầu tư ngân sách cho hoạt động giáo dục, xây dựng trường lớp liên tục tăng, nếu năm 2008 chi thường xuyên hơn 1.807 tỷ đồng, xây mới 687 phòng học thì năm 2012, chi thường xuyên hơn 5.050 tỷ đồng, xây mới 1.205 phòng học. Các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng phát triển về số lượng, cơ sở vật chất và phương thức hoạt động. Năm 2008 có 77 trung tâm học tập cộng đồng, đến nay toàn TP có 307/322 xã, phường, thị trấn thành lập trung tâm học tập cộng đồng, đạt tỷ lệ 95,34%. Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động toàn xã hội tham gia CTKHKTXDXHHT đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của người dân, giúp người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, số người mù chữ độ tuổi từ 35 trở lên vẫn còn cao (gần 50.000 người). Việc học tập của người khuyết tật, người lớn tuổi chưa được quan tâm nhiều. Mạng lưới trường lớp và điều kiện cơ sở vật chất hiện nay chưa đáp ứng được 100% nhu cầu bán trú. Phần lớn các trung tâm học tập cộng đồng còn chưa hình thành rõ nét mô hình hoạt động hiệu quả chưa thu hút đông đảo người dân tham gia...

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua đánh giá cao CTKHKTXDXHHT 5 năm qua đã xuất hiện những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong toàn hệ thống chính trị về CTKHKTXDXHHT theo yêu cầu của Chỉ thị 11 và Chương trình hành động 27, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục.

QUỲNH MAI

 
TIN MỚI