Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước

02/04/2021 - 15:37

PNO - Ông Nguyễn Xuân Phúc là nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

 

Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước
Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Chiều 2/4, sau khi miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. 

Ông Nguyễn Xuân Phúc là người được đề cử vào vị trí Chủ tịch nước thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Tiếp theo, các ĐBQH thảo luận tại Đoàn về nhân sự dự kiến bầu Chủ tịch nước. 

Theo chương trình, sáng 5/4, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ. 

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là lần đầu tiên có đương kim Thủ tướng được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước. Vì vậy, theo quy trình, Chủ tịch nước phải trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng, sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo. Đây là vấn đề kỹ thuật, quy trình và đã được lưu ý để bố trí chương trình công tác nhân sự cho phù hợp.

Trước đó, sáng 2/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng với ông Nguyễn Xuân Phúc với kết quả 446/452 (92,92%) ĐBQH tán thành.

Minh Quang

 
TIN MỚI