Đà Nẵng đã chi hơn 200 tỷ mua sản phẩm chống dịch của Việt Á

20/06/2022 - 14:48

PNO - Năm 2021, TP.Đà Nẵng chi gần 342 tỷ đồng cho 7 đợt mua sắm vật tư y tế. Cả 7 đợt đều mua sản phẩm của Công ty Việt Á với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 27/2/2021, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - ký quyết định về việc mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng.

Tổng giá trị dự toán hàng hóa có giá trị 34.526.500.000 đồng. Trong đó, Việt Á cung cấp 20.000 test iVAs DNA/RNA Extraction Kit Am (đơn giá 160.000 đồng/test), 20.000 test iVA aRNA Extraction Kit P (đơn giá 31.500 đồng/test), 50.000 test LightPower iVASARS-CoV-2 IstRT-rPCR Kit (bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2) với đơn giá 509.250 đồng/test.

Ngày 19/5/2021, phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch với tổng giá trị dự toán 53.113.220.000 đồng. Trong đợt này, Việt Á cung cấp cho CDC Đà Nẵng 50.000 test iVAs DNA/RNA Extraction Kit Am với đơn giá 160.000 đồng/test, 20.000 test iVA aRNA Extraction Kit P với đơn giá 31.500 đồng/test….

Ngày 30/7/2021, phê duyệt cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm theo máy, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 năm 2021, tổng giá trị dự toán là 20.463.927.000 đồng. Trong đó, Việt Á cung cấp 9.600 kit xét nghiệm với đơn giá 470.000 đồng/test, 4.000 kit tách chiết RNA với đơn giá 42.000 đồng/test.

Ngày 12/8/2021, phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm với tổng dự toán 62.305.295.000 đồng. Việt Á cung cấp 130.000 kit tách chiết và 70.000 bộ test chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2.

Cơ sở CDC Đà Nẵng
Trụ sở CDC Đà Nẵng

Ngày 17/8/2021, phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 với tổng giá trị dự toán 67.715.000.000 đồng. Trong đó, Việt Á cung cấp 100.000 kit tách chiết DNA/RNA với đơn giá 136.500 đồng/test, 10.000 kit tách chiết RNA với đơn giá 42.000 đồng/test, 90.000 bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2 với đơn giá 367.000 đồng/test.

Ngày 10/9/2021, phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm bổ sung vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch với tổng giá trị dự toán 48.611.980.000 đồng. Trong đó Việt Á cung cấp 40.000 test kit tách chiết DNA/RNA với đơn giá 136.000 đồng/tes, 40.000 test chẩn đoán in vitro với đơn giá 367.500 đồng/test.

Ngày 13/12, tiếp tục phê duyệt cho CDC Đà Nẵng mua sắm với tổng giá trị dự toán 54.815.589.000 đồng. Việt Á cung cấp 10.000 test kit tách chiết RNA thủ công với đơn giá 42.000 đồng/test, 70.000 kit tách chiết DNA/RNA với đơn giá 136.000 đồng/test, 50.000 test chẩn đoán in vitro với đơn giá 367.500 đồng/test.

Như vậy, trong 7 đợt mua sắm sinh phẩm phòng chống dịch năm 2021, Đà Nẵng đã chi hơn 200 tỷ đồng để mua sản phẩm của Việt Á.

Lê Đình Dũng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI