Công bố thành lập 5 báo, tạp chí thuộc UBND TPHCM

29/04/2021 - 15:14

PNO - Sáng 29/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã trao quyết định thành lập cho đại diện 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TPHCM.

UBND TPHCM quyết định Báo Pháp Luật TPHCM, Tạp chí Du Lịch TPHCM, Tạp chí Giáo Dục TPHCM, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn thuộc UBND TPHCM trên cơ sở tổ chức lại 5 cơ quan báo chí trực thuộc các sở và hiệp hội. Cụ thể:

- Báo Pháp Luật TPHCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Pháp Luật TPHCM  thuộc Sở Tư pháp TPHCM.

- Tạp chí Du Lịch TPHCM trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Du Lịch TPHCM thuộc Sở Du lịch TPHCM.

- Tạp chí Giáo Dục TPHCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Giáo Dục TPHCM thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM.

- Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại Báo Doanh Nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

- Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại Thời báo Kinh Tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TPHCM.

Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Hoàng Các - Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP về bổ nhiệm lãnh đạo 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP, gồm 5 tổng biên tập và 4 phó tổng biên tập.

Theo đó, ông Mai Ngọc Phước - nguyên Tổng biên tập Báo Pháp Luật TPHCM thuộc Sở Tư pháp TPHCM - được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Báo Pháp Luật TPHCM thuộc UBND TPHCM.

Hai ông Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Chương - nguyên Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TPHCM thuộc Sở Tư pháp TPHCM - được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TPHCM thuộc UBND TPHCM.

Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cũng công bố quyết định của UBND TPHCM điều động và bổ nhiệm bà Lương Thị Bích Ngọc - Tổng biên tập Tạp chí Khám phá - giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Du Lịch TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Tú - nguyên Tổng biên tập Báo Giáo Dục TPHCM thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM - giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Giáo Dục TPHCM.

Ông Trần Hoàng - nguyên Tổng biên tập Báo Doanh Nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn.

Ông Trần Minh Hùng - nguyên Tổng biên tập Thời báo Kinh Tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TPHCM - giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn.

Hai ông Phạm Hữu Chương và Phan Chiến Thắng - nguyên Phó tổng biên tập Thời báo Kinh Tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TPHCM - cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng biên tập Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI