Bộ Xây dựng đề xuất siết chặt hơn điều kiện kinh doanh bất động sản

28/08/2021 - 09:39

PNO - Bộ Xây dựng vừa ban hành lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS), thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp (DN); công khai thông tin về DN, gồm: tên, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật và số điện thoại và các thông tin liên quan đến BĐS đưa vào kinh doanh theo quy định trên cổng thông tin điện tử của DN, cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi DN đăng ký kinh doanh và nơi có BĐS đưa vào kinh doanh. 

Đối với chủ đầu tư dự án BĐS, ngoài các quy định nêu trên còn có quy định vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của DN (được thực hiện trong năm tham gia đầu tư kinh doanh hoặc năm trước liền kề năm tham gia đầu tư kinh doanh BĐS).

Dự thảo cũng quy định các loại hợp đồng trong kinh doanh BĐS phải được lập theo mẫu; các bên có thể thỏa thuận, bổ sung thêm các nội dung khác vào hợp đồng cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể nhưng không được trái với các điều, khoản, các nội dung đã được nêu sẵn trong mẫu hợp đồng. 

Đối với hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai thì phải ghi rõ số, ngày tháng năm của hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, số ngày tháng năm văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; kèm theo hợp đồng này còn có bản sao có chứng thực: hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai.

B.Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI