Bệnh viện Mắt đề xuất thí điểm quản lý bệnh viện 2 cấp

05/01/2023 - 18:01

PNO - Việc thí điểm mô hình quản lý mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Bệnh viện Mắt tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, tránh được các sai sót trong quản lý.

 

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM đã đề xuất thí điểm mô hình quản lý bệnh viện 2 cấp
Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM - đã đề xuất thí điểm mô hình quản lý bệnh viện 2 cấp

Chiều 5/1, tại hội nghị tổng kết hoạt động y tế TPHCM năm 2022, thạc sĩ Trần Thị Hồng Huyên - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế TPHCM - đã thông tin về đề xuất thí điểm mô hình quản lý bệnh viện 2 cấp của ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM.

Ông Lê Anh Tuấn đã đề xuất Sở Y tế TPHCM nghiên cứu, có đề án trình UBND TPHCM và Bộ Y tế cho phép bệnh viện được thí điểm mô hình quản lý bệnh viện 2 cấp. Ông Tuấn cho biết: "Tôi đề xuất như trên vì hệ thống y tế Việt Nam chưa có một mô hình quản lý bệnh viện phù hợp, vừa cho phép bệnh viện nâng cao năng lực tự chủ nhưng song song đó có bộ máy giám sát, quản trị để hỗ trợ bệnh viện".

Bà Trần Thị Hồng Huyên cho biết, việc thành lập Hội đồng quản lý tại Bệnh viện Mắt TPHCM là nhu cầu cấp bách hiện nay. Việc thí điểm mô hình quản lý mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Bệnh viện Mắt tiếp tục ổn định và phát triển bền vững. “Đặc biệt mô hình này hỗ trợ cho giám đốc bệnh viện vừa được bổ nhiệm không bị lặp lại những sai sót mà bệnh viện đã trải qua” - bà Huyên cho hay. 

Theo đó, thành phần Hội đồng quản lý gồm chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 đại diện cho quyền lợi của người bệnh, 1 chuyên gia đại diện Sở Y tế TP, 1 đại diện Sở Tài chính, 1 đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư, giám đốc và các phó giám đốc Bệnh viện Mắt. 

Hội đồng quản lý bệnh viện trong mô hình quản lý 2 cấp sẽ chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt kế hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện, duyệt dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, các quy chế hoạt động, hoạt động liên doanh liên kết, những vấn đề mới phát sinh. Đồng thời, giám sát ban giám đốc bệnh viện trong việc triển khai các nghị quyết đã được Hội đồng quản lý phê duyệt. 

Khi Hội đồng quản lý bệnh viện ra đời, Bệnh viện Mắt TPHCM sẽ chuyển đổi sang mô hình quản lý 2 cấp. Như vậy, giám đốc và các phó giám đốc bệnh viện vừa là thành viên của hội đồng, vừa trực tiếp điều hành các hoạt động hàng ngày của bệnh viện.

Vừa qua, Sở Y tế TPHCM cũng đã tham khảo mô hình quản lý bệnh viện 2 cấp tại Cộng hòa Síp (được Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị). Trong đó, ngoài ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng như hiện nay, bệnh viện công tự chủ tài chính tại Cộng hòa Síp còn có Hội đồng quản trị bệnh viện. 

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt kế hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện, dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, các quy chế hoạt động. Hội đồng này họp 1 lần trong mỗi tháng, họp đột xuất khi có yêu cầu của Chủ tịch hội đồng hoặc ít nhất 5/7 thành viên yêu cầu. 

Bệnh viện Mắt TPHCM hiện có 15 khoa và 10 phòng chức năng với hơn 900 nhân viên. Bệnh viện có lợi thế về nguồn thu, thuộc nhóm bệnh viện có trích lập quỹ phát triển sự nghiệp với số dư khá. 

Từ cuối năm 2020 đến 2021, Giám đốc và 2 phó giám đốc Bệnh viện Mắt được xác định đã vi phạm đấu thầu thủy tinh thể. 

Sáng 29/12/2022, bác sĩ Lê Anh Tuấn đã được trao quyết định điều động, bổ nhiệm, giữ chức vụ giám đốc bệnh viện kể từ ngày 1/1/2023. 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI