Ấm no, hạnh phúc của người dân là thước đo mọi hoạt động

28/01/2021 - 08:09

PNO - Đại biểu mong muốn, tại Đại hội lần này, tiếp tục bàn kỹ các chủ trương, chính sách vì ấm no, hạnh phúc của người dân và lấy đó làm thước đo chất lượng, hiệu quả cho mọi hoạt động của Đảng.

Đại biểu Đặng Thanh Bình - tỉnh An Giang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là việc cấp bách nhưng cần bài bản

Trong văn kiện chúng ta đề ra nhiều giải pháp cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bởi nhân tố con người vô cùng quan trọng, chúng ta cần các chủ trương, quyết sách đúng đắn để phát triển nguồn nhân lực. Đây là việc cấp bách nhưng cần bài bản. Trong đó, vai trò then chốt nhất vẫn là ngành giáo dục, phải nâng cao chất lượng giáo dục.

Bấy lâu chúng ta vẫn tâm đắc với cái gọi là “xã hội hóa giáo dục”. Tôi nhận thấy việc tư nhân đầu tư phát triển giáo dục như hiện nay là một bước tiến bộ, tuy nhiên, muốn giáo dục phát triển không phải dựa vào các nhà đầu tư tư nhân đó mà cần chính sách công. Nhà nước cần là nhà đầu tư chính cho giáo dục chứ không thể trông chờ “xã hội hóa” rồi để xảy ra tình trạng thiếu trường lớp, học sinh phải học 3 ca, giáo viên nơi thừa nơi thiếu như hiện tại. Dù tình trạng này không nhiều, nhưng nó là một trong những trở ngại trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại biểu Trần Thị Thanh Thủy, tỉnh Hưng Yên: Văn kiện đề cập nhiều đến sự phát triển của nữ giới

Tôi rất vui mừng khi tại đại hội các cấp, nhất là Đại hội XIII, tỷ lệ đại biểu nữ tham dự tăng lên. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ. 

Trong văn kiện của đại hội đề cập rất nhiều đến sự phát triển của nữ giới. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo và tạo cơ hội để phụ nữ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của chính quyền các cấp.

Chúng tôi cũng sẽ mang hết tâm huyết, trí tuệ của mình để đóng góp vào thành công của Đại hội, sẽ chọn ra những đại biểu tiêu biểu nhất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Trung ương. Tôi tin rằng Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn nhất vì mục tiêu phát triển đất nước. 

Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy - tỉnh Thanh Hóa: Bàn kỹ những chủ trương vì ấm no, hạnh phúc của dân

Tại Đại hội lần này, tôi mong muốn Đảng tiếp tục bàn và quyết định các chính sách, chủ trương quan trọng cho việc phát triển đất nước. Trong đó tiếp tục thực hiện tốt phương châm lấy dân làm gốc; bàn kỹ các chủ trương, chính sách vì ấm no, hạnh phúc của người dân và lấy đó làm thước đo chất lượng, hiệu quả cho mọi hoạt động của Đảng.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy- Thanh Hóa
Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy

Cùng đó là tiếp tục quan tâm để tạo cơ chế giúp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò đại diện, chăm lo và tạo cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Từ đó tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cùng với sức mạnh của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước.

Đại biểu Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội: Cần những giải pháp đúng đắn để khoa học công nghệ phát triển

Đại biểu Nguyễn Phị Thường - Ảnh: Phan Thảo

Văn kiện được chuẩn bị hết sức công phu, bài bản, phân tích, tổng kết toàn diện, thể hiện rõ mong muốn, khát vọng phát triển đất nước. Tôi tâm đắc nhất với khâu đột phá thứ 2 là khâu đột phá về con người, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo tôi, cần đặc biệt quan tâm vấn đề đổi mới khoa học công nghệ và có những giải pháp phát triển đúng đắn.

Về việc đổi mới, sáng tạo phải trở thành nét văn hóa của người Việt Nam, đặc biệt đổi mới sáng tạo không chỉ được thể hiện trong quản trị doanh nghiệp, quản trị tổ chức, quản trị chính quyền mà còn trong quản trị không gian để giúp đất nước phát triển. Vì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là công nghệ mà còn là cuộc cách mạng tìm kiếm, phát hiện nhu cầu.

Tinh Châu

 

 
TIN MỚI