Ai được vay gói 40.000 tỉ với lãi suất 2%?

21/05/2022 - 17:28

PNO - Khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ lãi suất trong gói vay 40.000 tỷ đồng với lãi suất 2% theo Nghị định 31/2022 được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ngày 20/5.

Theo đó, đối tượng vay phải có mục đích sử dụng vốn thuộc một trong các hoạt động kinh doanh gồm hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghệ chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin.

Hoặc có mục đích hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, khách hàng vay có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ xây dựng tổng hợp, công bố cũng được hỗ trợ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%

Điều kiện để được hỗ trợ lãi suất là người vay phải đáp ứng các điều kiện vay theo quy định của các tổ chức tín dụng. Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng tại các kỳ hạn trả nợ lãi trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành là 20/5/2022 đến 31/12/2023. Ngân hàng ngừng hỗ trợ sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí. Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm.

Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (20/5/2022) đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Khoản vay sẽ không được hỗ trợ lãi suất nếu có dư nợ gốc quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả (nợ xấu); khoản vay đang bị gia hạn nợ. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI