ACCSM 21: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức để đổi mới nền công vụ

04/08/2022 - 18:40

PNO - Đây là cơ hội để các nước thêm khẳng định giá trị, tầm quan trọng của nền công vụ và đội ngũ công chức đối với phát triển bền vững.

 

“Diễn đàn quản trị đất nước tốt” diễn ra tại Hà Nội ngày 4/8
“Diễn đàn quản trị đất nước tốt” diễn ra tại Hà Nội ngày 4/8 - Ảnh: H.N

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21), ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì “Diễn đàn quản trị đất nước tốt”.

Tham dự diễn đàn có người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN và ASEAN+3; các cán bộ cấp cao, cán bộ đầu mối ACCSM+3, Ban Thư ký ASEAN, Ban Công vụ Australia; đại diện một số Bộ, cơ quan Trung ương của Việt Nam và một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, các nước ASEAN ngày càng lớn mạnh, trưởng thành hơn về chính trị, bền vững hơn về kinh tế, hoàn thiện hơn về thể chế, gắn kết hơn trong quan hệ. Thành quả đó có phần đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ công chức nền công vụ các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, những biến động, thách thức to lớn, khó lường gần đây đã khiến nền công vụ - hơn bao giờ hết, phải nhìn lại mình, phải cấp thiết đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ để thực sự là những nền công vụ hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm.

Do đó, đội ngũ công chức cũng phải thay đổi, linh hoạt hơn, nhanh nhạy hơn, sáng tạo hơn, học hỏi hơn. Đó cũng là lý do để “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp yêu cầu hội nhập quốc tế” - là chủ đề được chọn.

Cũng tại diễn đàn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng đã chia sẻ về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Hệ thống thể chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Việt Nam liên tục được hoàn thiện. Đến nay, cơ bản đã bảo đảm đồng bộ, khoa học, thống nhất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và hội nhập.

Các đại biểu tham dự ACCSM 21 (Ảnh: HN)
Các đại biểu tham dự ACCSM 21 - Ảnh: H.N

Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác tham mưu quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế là một yêu cầu tất yếu, khách quan của Việt Nam trong quá trình cải cách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đã được nâng cao về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ và đủ khả năng thích ứng, hội nhập quốc tế.

Đại diện các nước Singapore, Indonesia, Thái Lan và Ban Công vụ Australia đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển nguồn nhân lực trong khu vực công, cải cách bộ máy hành chính, trong đó có cả khó khăn, thách thức từ việc triển khai chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nền công vụ các quốc gia và khu vực.

Bế mạc diễn đàn, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, có ý thức, thái độ và đạo đức công vụ cao, thực thi công vụ hiệu quả, chuyên nghiệp là yêu cầu tất yếu hiện nay về đổi mới chính phủ, đổi mới nền công vụ và quản trị công của các nước trong khu vực. Diễn đàn là cơ hội tốt để các nước một lần nữa khẳng định giá trị và tầm quan trọng của nền công vụ và đội ngũ công chức đối với phát triển bền vững ở mỗi quốc gia, trong đó con người là chủ thể tạo nên sự đổi mới.

M.Tâm

 
TIN MỚI