Từ ngày 1/1/2022, trang thiết bị y tế phải kê khai giá

30/12/2021 - 14:10

PNO - Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, trang thiết bị y tế phải kê khai giá, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi cần thiết.

Ngày 30/12/2021, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến nội dung của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, trong đó có nhiều điểm mới, được áp dụng từ ngày 1/1/2022.

Bắt đầu từ 1/1/2022, trang thiết bị y tế phải kê khai giá, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi cần thiết.
Bắt đầu từ 1/1/2022, trang thiết bị y tế phải kê khai giá

Nghị định thay đổi căn bản hoạt động cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế theo hướng chuyển cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tăng cường phân cấp, chú trọng thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, theo đó trang thiết bị y tế là mặt hàng phải kê khai giá và cho phép cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết. 

Việc bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm sẽ xác định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm về giá bán trang thiết bị y tế trên thị trường và chủ thể này phải minh bạch toàn bộ thông tin về giá trang thiết bị y tế mà mình kinh doanh. Đồng thời công khai các thông tin về giá bán của chủ sở hữu, giá bán của từng nhà phân phối, đại lý, giá trúng thầu của trang thiết bị đó tại các cơ sở y tế của Nhà nước để tất cả các tổ chức, cá nhân đều có thể tiếp cận, tham khảo.

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP có một số điểm mới như: bãi bỏ 16/30 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế, đơn giản hóa 5 thủ thục hành chính trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, tăng cường phân cấp, thay đổi cơ bản cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm…

Để thực hiện Nghị định, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 5699/QĐ-BYT ngày 15/12/2021 phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định, giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan của Bộ Y tế tổ chức thực hiện nghiêm.

Tại Hội nghị, Bộ Y tế yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trang thiết bị y tế tuân thủ các nội dung được quy định trong Nghị định này, nhằm góp phần cung cấp cho ngành y tế các trang thiết bị có chất lượng, đúng giá trị và sử dụng hiệu quả để phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

An Bình

 

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu