Trung tâm học tập cộng đồng: hoạt động mang tính hình thức hoặc không hoạt động

07/11/2018 - 06:32

Theo phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, hoạt động của đa số trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) hiện nay còn mang tính hình thức hoặc không hoạt động

Đánh giá về mạng lưới các trung tâm HTCĐ, phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết: ra đời từ những năm 1997-1998, đến nay mạng lưới trung tâm HTCÐ phát triển mạnh về số lượng, cả nước có khoảng 11.000 trung tâm HTCÐ.

Trong đó, 53 tỉnh, thành phố đạt 100% số xã, phường, thị trấn có trung tâm HTCÐ, chiếm tỷ lệ 98,77%. Tuy nhiên, hoạt động của đa số trung tâm còn mang tính hình thức hoặc không hoạt động vì các lý do: tài liệu học tập chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của người dân, nguồn thu chưa được khai thác để tổ chức hoạt động, cơ sở vật chất chưa được tận dụng triệt để, chưa chú trọng đến các chuyên đề gắn với từng ngành nghề sản xuất kinh doanh của từng nhóm người học.

Hoa Phượng

 
TIN MỚI