Trình tự thực hiện cấp điện mới từ lưới điện trung áp

13/07/2017 - 19:11

PNO - Một số quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với trường hợp công trình điện (trạm biến áp hoặc đường dây) do công ty điện lực tỉnh, quận huyện đầu tư

Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định, với trường hợp công trình điện (trạm biến áp hoặc đường dây) do công ty điện lực tỉnh, quận huyện đầu tư, sẽ gồm hai thủ tục là tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận điểm đấu nối và ký kết hợp đồng mua bán điện.

 Các bước còn lại, phía điện lực sẽ thực hiện theo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng thời gian là 30 ngày làm việc, riêng tại địa bàn TP.Hồ Chí Minh là 13 ngày làm việc.
Với các trường hợp công trình điện do khách hàng đầu tư thì: 
* Với khách hàng có tổng công suất trạm biến áp đến 2.000kVA:

    Hạng mục và trình tự thực hiện Trách nhiệm 
thực hiện
Thời gian 
thực hiện của ĐL/CTĐL 


1. Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối  

- Khách hàng
- ĐL/CTĐL
Không quá 2 ngày làm việc
2. Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện  - Khách hàng
- Sở Xây dựng/Sở Giao thông Vận tải/UBND các cấp theo thẩm quyền.
 
3. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường - Khách hàng
- Cơ quan quản lý môi trường 
 
4. Thi công xây dựng công trình điện  - Khách hàng  
5. Ký kết HĐMBĐ, nghiệm thu và đóng điện - Khách hàng
- ĐL/CTĐL
Tại TP.HCM: không quá 3 ngày làm việc
Các tỉnh/thành phố khác: không quá 5 ngày làm việc  
Tổng thời gian thực hiện các thủ tục với ĐL/CTĐL   Tại TP.HCM: không quá 5 ngày làm việc
Các tỉnh/thành phố khác: không quá 7 ngày làm việc

* Với khách hàng có tổng công suất trạm biến áp lớn hơn 2.000kVA:

    Hạng mục và trình tự thực hiện Trách nhiệm 
thực hiện 
Thời gian thực hiện của ĐL/CTĐL
1. Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối   - Khách hàng 
- ĐL/CTĐL
Không quá 2 ngày làm việc
2. Xác nhận sự phù hợp quy hoạch điện  - Khách hàng
- Sở Công thương
 
3. Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện  - Khách hàng
- Sở Xây dựng/Sở Giao thông Vận tải/UBND các cấp theo thẩm quyền.
 
4. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường - Khách hàng
- Cơ quan quản lý môi trường 
 
5. Thi công xây dựng công trình điện  - Khách hàng   
6. Ký kết HĐMBĐ, nghiệm thu và đóng điện - Khách hàng 
- ĐL/CTĐL
Tại TP.HCM: không quá 3 ngày làm việc
Các tỉnh/thành phố khác: không quá 5 ngày làm việc  
Tổng thời gian thực hiện các thủ tục với ĐL/CTĐL    Tại TP.HCM: không quá 5 ngày làm việc
Các tỉnh/thành phố khác: không quá 7 ngày làm việc 

Khi có nhu cầu về điện, khách hàng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.545454 để được hướng dẫn hoặc truy cập website cskh.hcmpc.vn để giao dịch trực tuyến.

Thăng Long

 
TIN MỚI