TPHCM tập trung hoàn thiện dữ liệu để số hóa ngành giáo dục

28/02/2023 - 18:32

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành GD-ĐT.

Theo đó, năm 2023, ngành giáo dục tập trung xây dựng và hoàn thiện nền tảng quản trị dữ liệu toàn ngành, trục liên thông dữ liệu, bao gồm các giao thức kết nối ứng dụng (API), nhà kho dữ liệu (Data Warehouse), trung tâm điều hành, giám sát thông tin (IOC) tại Sở GD-ĐT. Trong đó, xây dựng kho dữ liệu để lưu trữ, phân loại dữ liệu giáo dục qua các năm. Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Trung tâm Dữ liệu thành phố, thực hiện trích xuất định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Năm 2023, sở tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng hệ thống quản lý tài liệu, dây chuyền số hóa, bóc tách thông tin
Năm 2023, Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng hệ thống quản lý tài liệu, dây chuyền số hóa, bóc tách thông tin

Thành phố cũng tập trung hoàn thiện Bản đồ số ngành GD-ĐT (EDUGIS) nhằm phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm thông tin của người dân. Đồng thời, hỗ trợ công tác phân tích, thống kê, báo cáo, ra quyết định, phân luồng học sinh, dự báo nhu cầu làm căn cứ xây dựng chiến lược phát triển quy mô trường lớp.

Năm 2023, sở tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng hệ thống quản lý tài liệu, dây chuyền số hóa, bóc tách thông tin. Công bố cổng thông tin tra cứu dữ liệu điểm thi phục vụ việc quản lý, tìm kiếm, trích xuất thông tin hồ sơ học sinh. Điểm thi được số hóa nhằm đồng bộ, thống nhất quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc của cán bộ và phục vụ nhu cầu của học sinh. Tập trung đề án chuyển đổi Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục thành Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Chuyển đổi số giáo dục. Triển khai học bạ điện tử kết hợp ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong lưu trữ quản lý, lưu trữ dữ liệu.

P.Thanh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI