TPHCM phấn đấu năm 2023 trên 95% người dân hài lòng với chất lượng giáo dục

31/01/2023 - 12:32

PNO - Ngành giáo dục TPHCM phấn đấu năm 2023 tăng chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng với chất lượng giáo dục công đạt 95% trở lên.

Ngành giáo dục TPHCM phấn đấu tăng mức độ hài lòng của người dân với chất lượng giáo dục công
Ngành giáo dục TPHCM phấn đấu tăng mức độ hài lòng của người dân với chất lượng giáo dục công

Ngày 31/1, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023. Theo đó, ngành giáo dục thành phố tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, chi tiết và có hiệu quả các nội dung của chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, một số mục tiêu đề ra như: Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của Sở GD-ĐT năm 2023 cao hơn so với năm 2022. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM năm 2023 đạt 95% trở lên. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở lên. Đồng thời, 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD-ĐT được tiếp nhận, xử lý, trả lời và công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Một trong những giải pháp Sở GD-ĐT đưa ra là xây dựng đề án tạo động lực và giữ chân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong bộ máy chính quyền đô thị TPHCM. Chủ động nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc tế để tham mưu HĐND hành phố ban hành các quy định thực hiện cải cách chế độ công vụ, đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch, thi tuyển chức danh lãnh đạo gắn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, khen thưởng, kỷ luật theo hướng năng động, linh hoạt, đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức và chế độ trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành giáo dục. Thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính với 100% đơn vị sự nghiệp công lập ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ công. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu 100% trường học thu học phí không dùng tiền mặt. Từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở ngành giáo dục và đào tạo thành phố nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội ngày một tốt hơn, cùng thành phố xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Ngoài ra, chủ động trong công tác sửa chữa, xây dựng trường lớp, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính, kế toán nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính nhà nước; trọng tâm là thanh tra việc chấp hành luật Ngân sách nhà nước, luật Kế toán, luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định pháp luật có liên quan tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Trong năm, Sở GD-ĐT cũng sẽ tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục theo bộ công cụ khảo sát của Bộ GD-ĐT.

Minh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI