TPHCM kiểm tra 61 sàn giao dịch bất động sản

26/10/2022 - 13:25

PNO - Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, việc kiểm tra này nhằm tăng cường kiểm tra, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn các sàn giao dịch bất động sản chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các sàn giao dịch sẽ bị kiểm tra về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản theo Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản. Việc công khai thông tin, nội dung công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản. 

Kiểm tra hoạt động các sàn giao dịch bất động sản cũng là một trong những giải pháp triển thị trường bất động sản lành mạnh
Kiểm tra hoạt động các sàn giao dịch bất động sản cũng là một trong những giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định. 

Kiểm tra nội dung hoạt động về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Kiểm tra về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản như điều kiện của bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản để giao dịch; cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; chế độ báo cáo…

Tổ kiểm tra sẽ được thành lập gồm: ông Trần Hùng Anh - Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng - Tổ trưởng sẽ chỉ đạo, triển khai kế hoạch và điều hành chung; ông Lý Tiểu Lâm - Thanh tra viên, Đội Phó Đội Thanh tra chuyên ngành thuộc Thanh tra Sở Xây dựng - Tổ phó, trực tiếp quản lý, điều hành công tác kiểm tra trực tiếp tại sàn giao dịch bất động sản. Ông Nguyễn Anh Tuần - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Xây dựng - Tổ phó phụ trách dự thảo các biểu mẫu phục vụ công tác kiểm tra. 

Danh sách các sàn giao dịch bất động sản sẽ bị kiểm tra tại đây

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI