Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung các nguồn lực chăm lo cho người lao động

25/09/2018 - 16:00

PNO - Ngày 25/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân nước ta.

Trải qua gần 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh Hoàng Triều

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành tích của công đoàn và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam là rất to lớn và rất đáng tự hào. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của phong trào công nhân và hoạt động của các cấp công đoàn trong cả nước.

“Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Tổng Bí thư khẳng định.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh Hoàng Triều

Tổng Bí thư đánh giá, trong nhiệm kỳ XI vừa qua, Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác công đoàn và phong trào công nhân đã đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động.

Tổng Bí thư lưu ý, hiện nay xã hội vẫn băn khoăn trước tình trạng một bộ phận công nhân, người lao động có biểu hiện phai nhạt về chính trị, chỉ lo nhiều đến những vấn đề lợi ích kinh tế, đời sống cụ thể trước mắt, ít quan tâm đến những vấn đề cơ bản lâu dài, có tính chiến lược như ý thức giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, vai trò, sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm của giai cấp công nhân...; một số trường hợp bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm sai trái, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
 

Chất lượng đội ngũ công nhân nước ta đang có những dấu hiệu hụt hẫng và bất cập. Xu hướng phân hóa trong đội ngũ công nhân làm cho nhiệm vụ tập hợp lực lượng và nâng cao vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với toàn thể xã hội trở nên khó khăn.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung các nguồn lực, đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống gắn với các chính sách an sinh phúc lợi xã hội của công đoàn phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng, thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, lấy lợi ích là một trong những động lực quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn.

Thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
 

Chú trọng bảo vệ các chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và môi trường lao động cho công nhân.

Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn để cụ thể hóa việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho người lao động, nhất là các vấn đề về việc làm, nhà ở, nhà trẻ, giá điện, nước, chăm sóc sức khỏe... Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân và người lao động.

Đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư trong giai đoạn mới là những định hướng lớn và rất quan trọng đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian tới. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư để thảo luận, bổ sung và cụ thể hóa vào nghị quyết nhằm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đại hội xin hứa với Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đoàn kết, đồng lòng, tuyệt đối tin tưởng và tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Chiều cùng ngày, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.         

Gần 500 ý kiến của đoàn viên, người lao động đã gửi tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để kiến nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ về các vấn đề: tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, xây dựng thiết chế công đoàn....

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động sắp tới, đoàn viên và người lao động kiến nghị cần quy định cơ chế giải quyết tranh chấp lao động theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả, khắc phục bằng được mô hình và cách thức giải quyết như hiện nay; quy định trách nhiệm đảm bảo bữa ăn giữa ca của người lao động thuộc về người sử dụng lao động; quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng đối tượng lao động và lĩnh vực lao động; quy định thời gian người lao động được nghỉ làm việc để tham gia học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; quy định giờ làm thêm ở mức phù hợp và trả lương làm thêm giờ theo nguyên tắc lũy tiến; đảm bảo bình đẳng giới, không cắt giảm các chế độ tiến bộ đang áp dụng đối với lao động nữ.

Đoàn viên mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho giai cấp công nhân, để giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn - lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến tháng 11/2017, cả nước có hơn 10 triệu đoàn viên sinh hoạt tại 126.313 công đoàn cơ sở; tăng hơn 2,1 triệu đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ; hoàn thành chỉ tiêu Đại hội XI Công đoàn Việt Nam trước thời hạn. Trong đó có 44 công đoàn ngành, địa phương đã triển khai phát triển đoàn viên theo phương pháp mới với kết quả thành lập 1.010 công đoàn cơ sở, kết nạp 97.231 đoàn viên.

Đến nay, đã ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ, trong đó, có 10,72% thỏa ước đạt loại A, 16,7% đạt loại B, 28,3% đạt loại C.

Có 2.281 công đoàn cơ sở đối thoại, thương lượng thành công nâng giá trị bữa ăn ca của 587.239 người lao động từ 15.000 đồng trở lên.

Trong 5 năm qua, đã có trên 20.000 gia đình đoàn viên nghèo được xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm tiếp tục được nhân rộng, góp phần tạo việc làm của hơn 350.000 lao động mỗi năm.

Thông qua hoạt động tham gia xây dựng Đảng, 5 năm qua các cấp công đoàn đã giới thiệu 387.380 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 276.192 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng…

Thái Nam

 
Array ( [news_id] => 72075 [news_title] => Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung các nguồn lực chăm lo cho người lao động [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 141842_tbt-251539765.jpg [news_subcontent] => Ngày 25/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Ngày 25/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể. [news_content] =>
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân nước ta.

Trải qua gần 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh Hoàng Triều

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành tích của công đoàn và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam là rất to lớn và rất đáng tự hào. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của phong trào công nhân và hoạt động của các cấp công đoàn trong cả nước.

“Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Tổng Bí thư khẳng định.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh Hoàng Triều

Tổng Bí thư đánh giá, trong nhiệm kỳ XI vừa qua, Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác công đoàn và phong trào công nhân đã đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động.

Tổng Bí thư lưu ý, hiện nay xã hội vẫn băn khoăn trước tình trạng một bộ phận công nhân, người lao động có biểu hiện phai nhạt về chính trị, chỉ lo nhiều đến những vấn đề lợi ích kinh tế, đời sống cụ thể trước mắt, ít quan tâm đến những vấn đề cơ bản lâu dài, có tính chiến lược như ý thức giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, vai trò, sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm của giai cấp công nhân...; một số trường hợp bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm sai trái, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
 

Chất lượng đội ngũ công nhân nước ta đang có những dấu hiệu hụt hẫng và bất cập. Xu hướng phân hóa trong đội ngũ công nhân làm cho nhiệm vụ tập hợp lực lượng và nâng cao vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với toàn thể xã hội trở nên khó khăn.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung các nguồn lực, đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống gắn với các chính sách an sinh phúc lợi xã hội của công đoàn phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng, thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, lấy lợi ích là một trong những động lực quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn.

Thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
 

Chú trọng bảo vệ các chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và môi trường lao động cho công nhân.

Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn để cụ thể hóa việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho người lao động, nhất là các vấn đề về việc làm, nhà ở, nhà trẻ, giá điện, nước, chăm sóc sức khỏe... Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân và người lao động.

Đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư trong giai đoạn mới là những định hướng lớn và rất quan trọng đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian tới. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư để thảo luận, bổ sung và cụ thể hóa vào nghị quyết nhằm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Tap trung cac nguon luc cham lo cho nguoi lao dong
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đại hội xin hứa với Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đoàn kết, đồng lòng, tuyệt đối tin tưởng và tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Chiều cùng ngày, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.         

Gần 500 ý kiến của đoàn viên, người lao động đã gửi tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để kiến nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ về các vấn đề: tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, xây dựng thiết chế công đoàn....

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động sắp tới, đoàn viên và người lao động kiến nghị cần quy định cơ chế giải quyết tranh chấp lao động theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả, khắc phục bằng được mô hình và cách thức giải quyết như hiện nay; quy định trách nhiệm đảm bảo bữa ăn giữa ca của người lao động thuộc về người sử dụng lao động; quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng đối tượng lao động và lĩnh vực lao động; quy định thời gian người lao động được nghỉ làm việc để tham gia học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; quy định giờ làm thêm ở mức phù hợp và trả lương làm thêm giờ theo nguyên tắc lũy tiến; đảm bảo bình đẳng giới, không cắt giảm các chế độ tiến bộ đang áp dụng đối với lao động nữ.

Đoàn viên mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho giai cấp công nhân, để giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn - lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến tháng 11/2017, cả nước có hơn 10 triệu đoàn viên sinh hoạt tại 126.313 công đoàn cơ sở; tăng hơn 2,1 triệu đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ; hoàn thành chỉ tiêu Đại hội XI Công đoàn Việt Nam trước thời hạn. Trong đó có 44 công đoàn ngành, địa phương đã triển khai phát triển đoàn viên theo phương pháp mới với kết quả thành lập 1.010 công đoàn cơ sở, kết nạp 97.231 đoàn viên.

Đến nay, đã ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ, trong đó, có 10,72% thỏa ước đạt loại A, 16,7% đạt loại B, 28,3% đạt loại C.

Có 2.281 công đoàn cơ sở đối thoại, thương lượng thành công nâng giá trị bữa ăn ca của 587.239 người lao động từ 15.000 đồng trở lên.

Trong 5 năm qua, đã có trên 20.000 gia đình đoàn viên nghèo được xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm tiếp tục được nhân rộng, góp phần tạo việc làm của hơn 350.000 lao động mỗi năm.

Thông qua hoạt động tham gia xây dựng Đảng, 5 năm qua các cấp công đoàn đã giới thiệu 387.380 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 276.192 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng…

Thái Nam

[news_source] => [news_tag] => người lao động,công đoàn,chăm lo người lao động,Đại hội Công đoàn Việt Nam,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-09-25 16:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-09-25 16:00:00 [news_relate_news] => 111193 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tap-trung-cac-nguon-luc-cham-lo-cho-nguoi-lao-dong-141842/ [news_urlid] => 141842 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 166 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tap-trung-cac-nguon-luc-cham-lo-cho-nguoi-lao-dong-a72075.html [tag] => người lao độngcông đoànchăm lo người lao độngĐại hội Công đoàn Việt NamTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng [daynews2] => 2018-09-25 16:00 [daynews] => 25/09/2018 - 16:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI