Thông qua danh sách 30 lãnh đạo TP.HCM được lấy phiếu tín nhiệm

04/12/2018 - 16:04

PNO - HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chánh văn phòng và các Trưởng ban của HĐND TP; Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND TP. Tổng cộng có 30 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

Chiều 4/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP.HCM đã thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Thong qua danh sach 30 lanh dao TP.HCM duoc lay phieu tin nhiem
Tổng cộng có 30 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 12

HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chánh văn phòng và các Trưởng ban của HĐND TP; Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND TP. Tổng cộng có 30 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

1. Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM

2. Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

3. Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

4. Trương Lâm Danh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM

5. Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP.HCM

6. Trương Trung Kiên, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM

7. Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM

8. Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

9. Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

10. Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

11. Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

12. Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ

13. Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp 

14. Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính

15. Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương

16. Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

17. Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

18. Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng

19. Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

20. Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

21. Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

22. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

23. Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

24. Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế

25. Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

26. Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

27. Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch

28. Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố

29. Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra thành phố

30. Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngoài ra, HĐND TP cũng không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp HĐND TP lần này.

Danh sách không đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm này có 3 người: ông Triệu Đỗ Hồng Phước được bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM mới được 8 ngày; ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM được bầu bổ sung Ủy viên UBND TP mới được 8 ngày; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM được bầu Ủy viên UBND TP mới được 8 ngày.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm là hoạt động giám sát có ý nghĩa của HĐND, kết quả từng đại biểu nếu được tín nhiệm thì đó là sự trân trong ghi nhận trong quá trình thực hiện chức năng của mình. Nếu có những phiếu tín nhiệm thấp là sự nhắc nhở mỗi cán bộ tự đánh giá lại mình, cầu thị để khắc phục những hạn chế, và hoàn thiện, làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình.

Gia Hưng - Mai Phan

 
TIN MỚI