Thanh tra việc cấp phép, quản lý giá và chất lượng trang thiết bị y tế

28/09/2022 - 19:00

PNO - Bộ Y tế vừa thành lập đoàn thanh tra về cấp phép, quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế.

 

Bộ Y tế vừa quyết định thanh tra việc quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ trang thiết bị y tế

Bộ Y tế vừa quyết định thanh tra việc quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ trang thiết bị và công trình y tế (ảnh minh họa)

Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế. Cùng với đó, kiểm tra xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại một số đơn vị gồm Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được giao thực hiện kiểm định trang thiết bị y tế và các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế có liên quan.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra được giao nhiệm vụ phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật liên quan cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm khắc phục các sơ hở, bất cập đó và phát huy các nhân tố tích cực.

Công tác thanh tra cũng nhằm phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Đoàn thanh tra kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra; xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế.

Thời kỳ thanh tra theo quyết định từ 1/1/2020 đến 31/8/2022 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

Trước đó, nhiều cơ sở y tế "than" về tình trạng chưa có cơ quan, đơn vị chức năng thẩm tra lại giá kê khai thiết bị y tế cũng như chưa có bên nào chịu trách nhiệm kiểm soát kê khai giá. Bộ Y tế chỉ hậu kiểm, tức là chủ sở hữu và nhà phân phối thiết bị y tế được toàn quyền kê khai giá. Lỗ hổng này rất dễ rơi vào ‘bẫy’ pháp lý, gây khó cho bệnh viện.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI