Phụ nữ và công tác bảo vệ môi trường

Tăng cường giám sát để bảo vệ môi trường hiệu quả, thực chất

20/10/2020 - 10:28

PNO - Để công tác bảo vệ môi trường đi vào thực chất, hiệu quả, thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội.

Bảo vệ môi trường xanh ở Quảng Ninh

Nhằm hưởng ứng các hoạt động vì môi trường trên địa bàn thành phố, trong thời gian qua, cùng các đơn vị, ban ngành trên địa bàn, Hội LHPN TP.Hạ Long là lực lượng nòng cốt tham gia vào chương trình “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh”.

Để nâng cao hiệu quả, thực chất của chương trình, Hội LHPN TP.Hạ Long đã tổ chức 60 buổi giám sát "Ngày chủ nhật xanh” tại 60 khu phố, kết hợp kiểm tra việc thực hiện, duy trì mô hình “3 sạch” tại các chi hội phụ nữ. Qua mỗi buổi giám sát, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định, vệ sinh môi trường tại mỗi khu phố đều có những chuyển biến rõ rệt. Qua đó, dần hình thành nếp sống văn minh, đô thị, nâng cao nhận thức của mỗi người dân.

Không chỉ riêng Hội LHPN TP.Hạ Long, trong thời gian qua, đánh giá được vai trò của công tác bảo vệ môi trường tác động tới cuộc sống thiết thực của người dân, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh cũng đã lựa chọn vấn đề này để tập trung giám sát, phản biện xã hội.

Điểm thuận lợi là từ năm 2018, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có cơ chế, chính sách giám sát, phản biện thông qua việc ban hành Chương trình thanh tra, kiểm tra giám sát chung của tỉnh, trong đó có nội dung chuyên đề giám sát cụ thể của các tổ chức chính trị xã hội. Từ đó, Hội LHPN tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức kiểm tra, giám sát.

Năm 2018, 2019, Hội đã chủ trì giám sát 3 chuyên đề về dịch vụ công của các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tại 14/14 địa phương. Năm 2020, Hội cũng giám sát thực hiện pháp luật lao động với lao động nữ tại các đơn vị này.

Với cách làm đi vào chiều sâu, không hình thức, công tác giám sát bảo vệ môi trường do Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã và đang góp phần để xây dựng diện mạo mới cho tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo sự phát triển bền vững của một địa phương giàu tiềm năng du lịch.

Tăng cường giám sát chính sách pháp luật bảo vệ môi trường

Trong bối cảnh Việt Nam cùng nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với nhiều tác động của biến đổi khí hậu, công tác tác giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cấp Hội Phụ nữ có vai trò vô cùng quan trọng.

Hội LHPN Việt Nam được giao trách nhiệm giám sát việc xử lý chất thải ở các chợ, trung tâm thương mại, lò giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở chế biến thực phẩm... theo chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan liên quan.

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Hội LHPN Việt Nam đã cam kết và tích cực thực hiện các hoạt động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và túi nilon khó phân huỷ, nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Hội LHPN TP.Hạ Long tổ chức 60 buổi giám sát “Ngày chủ nhật xanh”, góp phần bảo vệ môi trường của thành phố biển du lịch
Hội LHPN TP.Hạ Long tổ chức 60 buổi giám sát “Ngày chủ nhật xanh”, góp phần bảo vệ môi trường của thành phố biển du lịch

Đặc biệt, năm 2018 -2019, Trung ương Hội tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm tại 6 tỉnh Bắc Ninh, Sơn La, Cà Mau, Tây Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường đối với chợ; cơ sở sản xuất, trồng trọt.

Để công tác giám sát đi vào thực tế, thời gian tới các cấp Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả hoạt động về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, xử lý chất thải, hạn chế sử dụng túi nilon và rác thải nhựa, đảm bảo vệ sinh môi trường đối với chợ… Bên cạnh đó, xây dựng và duy trì các mô hình bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí 3 sạch của cuộc vận động Xây dựng gia đình không, 3 sạch” do Hội phát động.

Huyền Anh

 
Array ( [news_id] => 1420245 [news_title] => Tăng cường giám sát để bảo vệ môi trường hiệu quả, thực chất [news_title_seo] => Tăng cường giám sát để bảo vệ môi trường hiệu quả, thực chất [news_supertitle] => Phụ nữ và công tác bảo vệ môi trường [news_picture] => tang-cuong-giam-sat-de-bao-ve-moi-_1603162791.jpg [news_subcontent] => Để công tác bảo vệ môi trường đi vào thực chất, hiệu quả, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội. [news_subcontent_seo] => Để công tác bảo vệ môi trường đi vào thực chất, hiệu quả, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội. [news_headline] => Để công tác bảo vệ môi trường đi vào thực chất, hiệu quả, thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội. [news_content] =>

Bảo vệ môi trường xanh ở Quảng Ninh

Nhằm hưởng ứng các hoạt động vì môi trường trên địa bàn thành phố, trong thời gian qua, cùng các đơn vị, ban ngành trên địa bàn, Hội LHPN TP.Hạ Long là lực lượng nòng cốt tham gia vào chương trình “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh”.

Để nâng cao hiệu quả, thực chất của chương trình, Hội LHPN TP.Hạ Long đã tổ chức 60 buổi giám sát "Ngày chủ nhật xanh” tại 60 khu phố, kết hợp kiểm tra việc thực hiện, duy trì mô hình “3 sạch” tại các chi hội phụ nữ. Qua mỗi buổi giám sát, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định, vệ sinh môi trường tại mỗi khu phố đều có những chuyển biến rõ rệt. Qua đó, dần hình thành nếp sống văn minh, đô thị, nâng cao nhận thức của mỗi người dân.

Không chỉ riêng Hội LHPN TP.Hạ Long, trong thời gian qua, đánh giá được vai trò của công tác bảo vệ môi trường tác động tới cuộc sống thiết thực của người dân, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh cũng đã lựa chọn vấn đề này để tập trung giám sát, phản biện xã hội.

Điểm thuận lợi là từ năm 2018, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có cơ chế, chính sách giám sát, phản biện thông qua việc ban hành Chương trình thanh tra, kiểm tra giám sát chung của tỉnh, trong đó có nội dung chuyên đề giám sát cụ thể của các tổ chức chính trị xã hội. Từ đó, Hội LHPN tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức kiểm tra, giám sát.

Năm 2018, 2019, Hội đã chủ trì giám sát 3 chuyên đề về dịch vụ công của các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tại 14/14 địa phương. Năm 2020, Hội cũng giám sát thực hiện pháp luật lao động với lao động nữ tại các đơn vị này.

Với cách làm đi vào chiều sâu, không hình thức, công tác giám sát bảo vệ môi trường do Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã và đang góp phần để xây dựng diện mạo mới cho tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo sự phát triển bền vững của một địa phương giàu tiềm năng du lịch.

Tăng cường giám sát chính sách pháp luật bảo vệ môi trường

Trong bối cảnh Việt Nam cùng nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với nhiều tác động của biến đổi khí hậu, công tác tác giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cấp Hội Phụ nữ có vai trò vô cùng quan trọng.

Hội LHPN Việt Nam được giao trách nhiệm giám sát việc xử lý chất thải ở các chợ, trung tâm thương mại, lò giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở chế biến thực phẩm... theo chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan liên quan.

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Hội LHPN Việt Nam đã cam kết và tích cực thực hiện các hoạt động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và túi nilon khó phân huỷ, nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Hội LHPN TP.Hạ Long tổ chức 60 buổi giám sát “Ngày chủ nhật xanh”, góp phần bảo vệ môi trường của thành phố biển du lịch
Hội LHPN TP.Hạ Long tổ chức 60 buổi giám sát “Ngày chủ nhật xanh”, góp phần bảo vệ môi trường của thành phố biển du lịch

Đặc biệt, năm 2018 -2019, Trung ương Hội tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm tại 6 tỉnh Bắc Ninh, Sơn La, Cà Mau, Tây Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường đối với chợ; cơ sở sản xuất, trồng trọt.

Để công tác giám sát đi vào thực tế, thời gian tới các cấp Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả hoạt động về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, xử lý chất thải, hạn chế sử dụng túi nilon và rác thải nhựa, đảm bảo vệ sinh môi trường đối với chợ… Bên cạnh đó, xây dựng và duy trì các mô hình bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí 3 sạch của cuộc vận động Xây dựng gia đình không, 3 sạch” do Hội phát động.

Huyền Anh

[news_source] => [news_tag] => Hội LHPN Việt Nam,Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh,bảo vệ môi trường [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-20 09:56:54 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-20 10:28:51 [news_relate_news] => 1418186,1419770,1417888, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hoi-va-cuoc-song [newcate_code2] => hoat-dong-hoi [news_copyright] => 4 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tang-cuong-giam-sat-de-bao-ve-moi-truong-hieu-qua-thuc-chat-a1420245.html [tag] => Hội LHPN Việt NamToàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanhbảo vệ môi trường [daynews2] => 2020-10-20 10:28 [daynews] => 20/10/2020 - 10:28 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI