Sở Xây dựng TPHCM phải kiểm điểm vì nhiều thiếu sót trong thẩm định dự án

07/07/2021 - 14:04

PNO - Thanh tra TPHCM vừa chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm trong công tác thẩm định, điều chỉnh chấp thận đầu tư các dự án thuộc quyền Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo uỷ quyền của UBND TP.

Hàng loạt thiếu sót, vi phạm 

Theo kết luận thanh tra số 75/TB-TTTP-P1 về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng TP về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TPHCM. Thời kỳ thanh tra trong năm 2018, 2019.

Cụ thể, Sở Xây dựng thực hiện thẩm định chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra các dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa phù hợp.

Đối với việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TPHCM có một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định. Không thực hiện lưu trữ hồ sơ của các đơn vị mà Sở Xây dựng cho rằng chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án.

Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TPHCM thực hiện 2 - 3 thủ tục cùng lúc là chưa đảm bảo quy định. Trong khi đó, có 1 dự án có văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hết hiệu lực trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấp thuận đầu tư.

Sở không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo đầy đủ điều kiện một số nội dung theo đúng quy định pháp luật về năng lực tài chính, kinh nghiệm, sự phù hợp của dự án với quy hoạch nhà ở, quy mô đô thị, quy mô dân số…
Một số dự án Sở Xây dựng không thực hiện thẩm định năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư, sự phù hợp của dự án với quy hoạch nhà ở, quy mô đô thị, quy mô dân số…

Riêng nội dung thẩm định dự án, Sở Xây dựng TPHCM còn một số thiếu xót, vi phạm như: một số dự án chưa đảm bảo thành phần hồ sơ; một số dự án Sở không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo đầy đủ điều kiện một số nội dung theo đúng quy định pháp luật về năng lực tài chính, kinh nghiệm, sự phù hợp của dự án với quy hoạch nhà ở, quy mô đô thị, quy mô dân số… Một số nội dung có thể hiện trong hồ sơ dự án nhưng khi thẩm định Sở Xây dựng không thể hiện trong Tờ trình trình UBND TP như: chức năng kinh doanh bất động sản, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt…

Về pháp lý sử dụng đất, tờ trình Sở Xây dựng trình UBND TP không thể hiện chính xác việc đảm bảo quyền sử dụng đất dự án theo quy định. Về điều tiết nhà ở xã hội, có 17//26 dự án, trong Tờ trình Sở Xây dựng chỉ ghi nhận chủ đầu tư thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật mà không xác định cụ thể chủ đầu tư phải thực hiện theo hình thức nào, thời gian thực hiện.

Ngoài ra, qua xác minh tại cơ quan thuế, Thanh tra TPHCM phát hiện có 3 trường hợp báo cáo tài chính do nhà đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế. Qua đó, Thanh tra TPHCM cho rằng có dấu hiệu cung cấp hồ sơ, tài liệu không chính xác cho cơ quan nhà nước nhằm chứng minh năng lực tài chính để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Đối với việc điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án, Sở Xây dựng có thiếu sót trong việc thẩm định về chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất phù hợp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khi đề xuất UBND TP ban hành quyết định chấp thuận đầu tư, dẫn đến chủ đầu tư xin điều chỉnh bổ sung.

Sở Xây dựng không tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm thực hiện, mà đề xuất UBND TP chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

Kiểm điểm lãnh đạo Sở Xây dựng, thành viên Tổ chuyên gia 

Từ kết luân trên, Thanh tra TPHCM kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Xây dựng, thành viên Tổ chuyên gia có liên quan.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan; chấm dứt tình trạng thực hiện nhiều thủ tục đầu tư cùng lúc không đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, rà soát các trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội. Các văn bản phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án nhà ở chưa đảm bảo các quy định..

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát 6 trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng theo kết luận của Thanh tra TPHCM và xử lý theo đúng quy định. Rà soát, xác định chính xác diện tích thu tiền sử dụng đất tại các dự án theo quy định đối với các dự án chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI