Sai chức danh nghề Điều dưỡng trong tờ khai thẻ căn cước công dân

16/04/2021 - 16:15

PNO - Theo Hội Điều dưỡng Việt Nam, sử dụng chức danh Y tá trong tờ khai thẻ căn cước công dân của Bộ Công an là sai với các quy định hiện hành.

Sử dụng chức danh Y tá, thay vì Điều dưỡng trong tờ khai Thẻ căn cước công dân, theo Hội Điều dưỡng Việt Nam đang sai so với quy định hiện hành
Sử dụng chức danh Y tá, thay vì Điều dưỡng trong tờ khai làm thẻ căn cước công dân, theo Hội Điều dưỡng Việt Nam, là sai so với quy định hiện hành (ảnh minh họa)

Ngày 16/4, Hội điều dưỡng Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi Bộ công an về việc đề nghị sử dụng chính xác tên nghề Điều dưỡng trong tờ khai thẻ căn cước công dân. 

Theo Hội Điều dưỡng Việt Nam, hiện nay, Bộ Công An đang triển khai các thủ tục cấp Thẻ căn cước công dân có gắn chip cho toàn bộ người dân. Tuy nhiên, trong Tờ khai về danh mục nghề nghiệp của công dân để làm Thẻ căn cước đang sử dụng sai tên chức danh nghề Y tá thay vì nghề Điều dưỡng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội Điều dưỡng Việt Nam lý giải, trước đây, những người làm công việc chăm sóc người bệnh, chỉ được đào tạo ở trình độ Trung cấp và được gọi là Y tá. Từ năm 2005, tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Điều dưỡng đã thay thế ngạch Y tá.

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7 tháng10 năm 2015 về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y và Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm Điều dưỡng viên. Hiện nay, trong hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước và ngành Y tế Việt Nam không còn nghề Y tá và đã được đổi tên thành nghề Điều dưỡng.

"Việc sử dụng sai tên chức danh nghề Điều dưỡng trong hệ thống dữ liệu quốc gia gây nên sự không thống nhất trong các văn bản pháp luật và dẫn đến sự mơ hồ của người dân về chức năng, hình ảnh nghề Điều dưỡng trong xã hội", văn bản gửi Bộ công an cho biết. 

Do vậy, Hội Điều dưỡng Việt Nam đề nghị Bộ Công An, Trung tâm dữ liệu Quốc gia về cư dân chỉnh sửa tên nghề nghiệp “Y tá” thành “Điều dưỡng” trong hệ thống phần mềm Cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip để phù hợp với các quy định hiện hành.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI