Quy hoạch chung TPHCM chậm, chưa đạt tiến độ

11/10/2022 - 08:12

PNO - Theo báo cáo của UBND TPHCM, việc triển khai lập quy hoạch TPHCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 còn chậm, chưa đạt tiền độ theo yêu cầu.

Theo UBND TPHCM, hiện nay công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được chú trọng thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND TP đã chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát thẩm định điều chỉnh 26 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với tổng diện tích 152,1063 ha và đối với các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 Sở đã rà soát thẩm định điều chỉnh 5 đồ án, 3 nhiệm vụ, 3 dự án với tổng diện tích 179,6425 ha.

Khu
Khu đô thị mới Bình Qưới - Thanh Đa đang được các sở, ngành phối hợp hoàn chỉnh đồ án quy hoạch 1/2000.

Hiện UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp tục phối hợp UBND quận Bình Thạnh hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh. Đồng thời, TP đang xem xét, báo cáo Bộ Xây dựng chấp thuận một số nội dung lập điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị Tây Bắc Thành phố.

Phê duyệt đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố giai đoạn 2020 - 2035 và ban hành kế hoạch triển khai đề án. Trên cơ sở đó, TP đã chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố để rà soát, thực hiện các nội dung công việc được phân công.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố hoàn chỉnh dự toán theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, trình Sở Kế hoạch Đầu tư - Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định dự toán nhiệm vụ quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn thành công tác thẩm định, làm cơ sở phê duyệt dự toán và thực hiện các bước đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch.

Trong thời gian tới, TP sẽ tập trung triển khai hoàn thành phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị thương thảo hợp đồng và các nhiệm vụ lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch số 1973/KH-UBND ngày 16/6/2022.

Khẩn trương hoàn thành công tác tổ chức, đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn; tổ chức các hội thảo hạ tầng kỹ thuật và liên kết vùng; hoàn thành việc đàm phán, ký kết hợp đồng tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; đồng thời theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu dự án lập đồ án Quy hoạch chung TP.Thủ Đức đến năm 2040 theo kế hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng vào tháng 10/2022. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án trên địa bàn TP.

Ngọc Bích

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI