Quốc hội thông qua cơ cấu thành viên Chính phủ, giảm 1 Phó thủ tướng

28/07/2021 - 12:49

PNO - Quốc hội vừa thông qua cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó giảm 1 Phó thủ tướng so với nhiệm kỳ trước.

 

Kỳ họp thứ nhất thông qua cơ cấu 4 Phó Thủ tướng Chính phủ
Kỳ họp thứ nhất thông qua cơ cấu 4 Phó thủ tướng Chính phủ

Sáng 28/7, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ gồm 27 thành viên là Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Cụ thể, cơ cấu 18 Bộ trưởng các bộ gồm: Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Danh sách các Bộ được giữ nguyên theo nhiệm kỳ cũ.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Như vậy, so với nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ mới đã giảm một Phó thủ tướng, cơ cấu các thành viên Chính phủ còn lại vẫn giữ nguyên.

Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Tiếp theo, Quốc hội sẽ phê chuẩn và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Minh Quang

 
TIN MỚI