Quốc hội "chốt" vốn đầu tư cho cao tốc Bắc - Nam phía đông gần 147.000 tỷ đồng

11/01/2022 - 16:40

PNO - Quốc hội vừa bấm nút thông qua dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng.

 

 

Quốc hội đã thông qua dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư
Quốc hội đã thông qua dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng

Tiếp theo chương trình của ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021- 2025. 

Theo đó, Quốc hội thống nhất sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông là 146.990 tỷ đồng, trong giai đoạn 2021 - 2025 bố trí 119.666 tỷ đồng.

Dự án có tổng quy mô đầu tư khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Về tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Báo cáo giải trình trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, một số ý kiến cho rằng, theo sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án thì bình quân 175,4 tỷ đồng/km chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước thì tổng mức đầu tư của một số dự án tương tự bình quân là 152,9 tỷ đồng/km, theo đó sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án giảm khoảng 16.330 tỷ đồng so với số liệu đề xuất của Chính phủ, đề nghị giải trình làm rõ.

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, theo quy định pháp luật, tại bước báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chỉ xác định sơ bộ tổng mức đầu tư để ước tính chi phí đầu tư xây dựng dự án. Việc tính toán chính xác tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình sẽ được tiếp tục thực hiện trong các bước tiếp theo (bước dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật), trên cơ sở điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, khối lượng xây dựng, đơn giá, định mức tại thời điểm thực hiện.

“Thực tế, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 tại bước nghiên cứu tiền khả thi sơ bộ tổng mức đầu tư là 118.716 tỷ đồng, đến bước nghiên cứu khả thi tổng mức đầu tư là 102.513 tỷ đồng. Theo báo cáo của Chính phủ, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đã được xác định cơ bản phù hợp theo quy định pháp luật”, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế trích báo cáo. 

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ trong bước nghiên cứu khả thi chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát chi tiết về địa hình, địa chất... xây dựng chi tiết, chuẩn xác về các giải pháp thiết kế, biện pháp thi công, tính toán khối lượng, đơn giá chi tiết để lập dự toán xây dựng công trình, làm cơ sở để xây dựng giá gói thầu lựa chọn nhà thầu thi công.

Đồng thời, để quản lý chặt chẽ về nguồn vốn, bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán để tránh gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Cũng trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ với đa số phiếu tán thành.

M.Quang

 
TIN MỚI