Quảng Nam phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021

06/06/2021 - 08:12

PNO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh mục 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021, trong đó 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - vừa ký quyết định số 1466/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

Theo quyết định này, danh mục các dự án triển khai thực hiện có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, với diện tích đất ở để phát triển dự án nhà ở khoảng 787 ha.

Khu đô thị Đồng Nà nằm tại phường Cẩm Hà, TP. Hội An (Quảng Nam) với diện tích 6,4ha.
Khu đô thị Đồng Nà nằm tại xã Cẩm Hà, TP. Hội An (Quảng Nam) với diện tích 6,4ha.

Đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở TNMT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ sơ trình Sở KHĐT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, yêu cầu các địa phương lập, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 theo nghị quyết số 29/NQHĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh và quy định của pháp luật về nhà ở để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trước khi UBND tỉnh phê duyệt. Lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, cập nhật danh mục các dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025.

Thời gian qua, một số dự án lớn đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt như dự án phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên với quy mô 237,97 ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Thăng Bình với diện tích 87,56 ha;…

Tại Hội An có 8 dự án mới được triển khai với quy mô khoảng 70 ha như Khu đô thị tại phường Thanh Hà, Khu đô thị Đồng Nà tại xã Cẩm Hà. Huyện Quế Sơn sẽ có 3 dự án, thị xã Điện Bàn sẽ có 13 dự án với tổng diện tích là 108ha; huyện Đại Lộc có 6 dự án sẽ được triển khai tại thị trấn Ái Nghĩa; huyện Thăng Bình có 7 dự án thực hiện tại xã Bình Dương, xã Bình Minh, xã Bình Đào và thị trấn Hà Lam; huyện Duy Xuyên có 5 dự án sẽ thực hiện tại xã Duy Nghĩa, xã Duy Phước, thị trấn Nam Phước. Thành phố Tam Kỳ sẽ có dự án nhà ở cho người thu nhập thấp An Hòa 1.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI