Phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng tiếp tục giảm thêm 50%

14/03/2020 - 15:00

PNO - Đây là lần thứ hai trong năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản áp dụng chính sách miễn giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm phí dịch vụ lần 2 trong năm 2020.

Theo đó, NAPAS giảm 50% đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các giao dịch có giá trị từ 500.000 - 2 triệu đồng (giảm từ 1.800 đồng/giao dịch xuống còn 900 đồng/giao dịch; thời gian áp dụng từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020); CIC thực hiện chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời khuyến khích các tổ chức này thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm của NAPAS đã thực hiện; báo cáo Thống đốc NHNN về các loại phí giảm, mức phí giảm và thời gian áp dụng giảm phí (thông qua Vụ Thanh toán) trước ngày 25/3/2020 để tổng hợp và theo dõi.

Trước đó, vào tháng 2, NHNN cũng chỉ đạo NAPAS áp dụng chính sách miễn giảm 72% phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 có giá trị dưới 500.000 đồng, giảm từ mức 1.800 đồng/giao dịch xuống còn 500 đồng/giao dịch.

Miễn giảm phí dịch vụ lần này nhằm thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế lây nhiễm dịch.

Theo thống kê của NAPAS, tính từ đầu tháng 2 đến ngày 24/2, số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua NAPAS đã tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI