Ở yên nhớ tóp mỡ của má

06/03/2023 - 12:45

PNO - Ngày xưa, lo lắng lũ con ăn phá nên má thường giấu hủ tóp mỡ ở chỗ không dễ tìm, nhưng "không dễ tìm" của má, còn lũ tôi, mở mắt là thấy.

 

 

0:000:00

 


 

Giọng đọc: Thu Mai

Bài: An Huỳnh

 
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEpodcastsvi /strCate=podcasts