Cách đây 14 giờ
Khi ta khôn lớn, có một thước đo nữa cho sự trưởng thành - là những chuyến đi xa nhà; là vạn dặm xa xôi tìm chốn lập nghiệp, lập thân…