Cách đây 9 giờ
Người ta bảo “Hay ăn thì lăn vào bếp”. Nội tôi ăn chẳng bao nhiêu, nhưng cứ món gì con cháu thích, dù cầu kỳ đến mấy…