Ngành tuyên giáo đã góp phần phát huy sức mạnh tổng thể trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19

01/08/2021 - 19:55

PNO - Ngành tuyên giáo TPHCM đã góp phần phát huy sức mạnh tổng thể trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19

Hôm nay (ngày 1/8/2021), kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021), cùng nhìn lại quá trình hoạt động, trưởng thành của công tác tuyên giáo để thấy được những đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 

Ngày 1/8/1930, tức ngay sau khi Đảng được thành lập, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương ra đời. Đây là tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương hôm nay. Trong suốt 91 năm, công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng.

Công tác Tuyên huấn của Đảng bộ TPHCM trải qua các thời kỳ cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của toàn ngành và đóng góp quan trọng đúng với vai trò là lực lượng xung kích trên trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng bộ thành phố.

Ngành tuyên giáo
Trong dịch bệnh COVID-19, Ngành tuyên giáo đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng dân cư trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 4 phối hợp với Ban thường vụ Quận đoàn trao quà cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa.

Từ tháng 11/1949, Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn như được tiếp thêm sức mạnh trong hoạt động, chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ chính trị khi Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn chính thức được thành lập.

Sau Hiệp định Gèneve 1954, công tác tuyên huấn ở miền Nam nói chung, thành phố nói riêng, tập trung phục vụ nhiệm vụ chiến lược đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước.

Tuyên huấn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, hoạt động nơi đầu sóng ngọn gió trong thế trận chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc và sáng tạo ra nhiều phương cách để kháng chiến và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của Đảng bộ anh hùng, của miền Nam thành đồng.

Ảnh: BTGTU
Ngành tuyên giáo đã góp phần phát huy sức mạnh tổng thể trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BTGTƯ

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất đến nay, ở giai đoạn từ năm 1975 đến trước đổi mới, công tác Tuyên huấn đã tập trung vào một số công việc trọng tâm là tuyên truyền đường lối, chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế... đồng thời, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên những nhân tố mới, cách làm mới, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới của đất nước, thành phố.

Hiện nay trong bối cảnh cán bộ đảng viên, nhân dân còn nhiều vấn đề cần giải quyết, ngành tuyên giáo phải nỗ lực để giữ vững, xây dựng và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, nâng cao tính chiến đấu và tính thuyết phục, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu cho Đảng bộ TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp theo những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng; phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngành tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, triển khai việc xây dựng chính quyền đô thị và thành lập TP.Thủ Đức, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đặc biệt, hiện nay trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền tập trung vào nhiệm vụ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, các cộng đồng dân cư trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Ngành tuyên giáo TPHCM tích cực phát hiện việc lan truyền các thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang trong cộng đồng hoặc tạo nhận thức không đúng về công tác phòng, chống dịch; các thông tin lợi dụng dịch bệnh để bôi nhọ Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và công tác phòng, chống dịch.

Từ đó, có biện pháp tuyên truyền để định hướng, đấu tranh phản bác, góp phần vạch trần tin giả, cung cấp nhanh thông tin đầy đủ cho người dân về tình hình dịch bệnh, ổn định đời sống và tâm lý người dân.

Nam Anh

 
TIN MỚI