Muốn mua bán ngoại tệ tại ngân hàng phải có mục đích rõ ràng

21/11/2018 - 14:30

Hạn mức mua ngoại tệ của cá nhân là công dân Việt Nam khi đi nước ngoài là 100 USD/người/ngày hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài là 10 ngày.

Sau khi đăng bài Chạy đến 5 ngân hàng mới đổi được ngoại tệ (ngày 2/11), Báo Phụ Nữ TP.HCM nhận được phản hồi từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, cho biết, việc mua bán ngoại tệ tiền mặt giữa cá nhân với các tổ chức tín dụng đã được quy định rõ tại Thông tư số 20/2011/TT-NHNN. Cụ thể:

Cá nhân là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng (TCTD) được phép để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của bản thân và trẻ em chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ, bao gồm tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền đi lại ở nước ngoài liên quan đến các mục đích học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.

Muon mua ban ngoai te tai ngan hang phai co muc dich ro rang
 

Đối với các mục đích hợp pháp khác quy định tại khoản 2, điều 8 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, cá nhân có thể mua ngoại tệ tiền mặt tại TCTD được phép tùy theo khả năng cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt của TCTD.

Cá nhân là người nước ngoài có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại TCTD được phép phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Cá nhân bán ngoại tệ tiền mặt tại TCTD được phép và đại lý đổi ngoại tệ của TCTD được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại các địa điểm được phép bán ngoại tệ tiền mặt thuộc mạng lưới hoạt động của TCTD được phép phù hợp với quy định của pháp luật. Riêng bán ngoại tệ còn được thực hiện tại các đại lý đổi ngoại tệ của TCTD được phép.

Về nguyên tắc, loại ngoại tệ cá nhân đuợc mua là đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến; trường hợp không có đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến, TCTD được phép thực hiện bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Hạn mức mua ngoại tệ của cá nhân là công dân Việt Nam cho các mục đích nêu trên là 100 USD/người/ngày hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài là 10 ngày. Hạn mức ngoại tệ trên cũng được áp dụng đối với trẻ em chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ.

TCTD được phép có nghĩa vụ bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân là công dân Việt Nam theo hạn mức mua ngoại tệ được quy định tại thông tư này trên cơ sở hồ sơ, chứng từ xuất trình.

Ngoài ra, căn cứ khả năng tự cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt, TCTD được phép có thể bán vượt mức quy định hạn mức mua ngoại tệ nêu trên để đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ quy định tại khoản 1, điều 2 thông tư này.

TCTD được phép thực hiện nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân có trách nhiệm thông báo danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt. 

Người dân muốn mua ngoại tệ tại TCTD cần phải có mục đích rõ ràng, cung cấp đủ giấy tờ chứng minh được mục đích đó. Mỗi mục đích sẽ có những đòi hỏi về giấy tờ khác nhau. 

Thanh Hoa

 
TIN MỚI