Miễn nhiệm Tổng giám đốc EVN nếu để lỗ 2 năm liên tiếp

21/05/2013 - 15:30

PNO - Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo dự thảo Nghị định này, EVN là công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Vốn điều lệ của EVN tại thời điểm 31/12/2012 là 143.404 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật. Khi điều chỉnh vốn điều lệ, EVN phải đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố vốn điều lệ đã điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của EVN gồm: Hội đồng thành viên EVN; kiểm soát viên; tổng giám đốc EVN; các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; bộ máy giúp việc của EVN. Trong đó, Hội đồng thành viên EVN có từ 5 - 9 thành viên, có nhiệm kỳ là 5 năm.

Tổng giám đốc EVN là người đại diện theo pháp luật của EVN; điều hành hoạt động hàng ngày của EVN theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên EVN phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên EVN và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN theo đề nghị của Bộ Công Thương và thẩm định của Bộ Nội vụ. Còn Tổng Giám đốc EVN do Bộ Công Thương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc EVN là 5 năm.

Cũng theo dự thảo Nghị định, Bộ Công thương sẽ miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với tổng giám đốc EVN nếu tổng giám đốc để EVN lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (do chủ sở hữu giao trong 2 năm liên tiếp) hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được (trừ các trường hợp như lỗ theo kế hoạch, lỗ có lý do khách quan được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận...).

Trong trường hợp để EVN lâm vào tình trạng thua lỗ không giải trình được kể trên thì tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả, không những chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc EVN bị kỷ luật, miễn nhiệm mà còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

Về nghĩa vụ về tài chính của EVN, dự thảo Nghị định quy định: EVN tự chủ về tài chính, tự cân đối về các khoản thu chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư do chủ sở hữu nhà nước giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác; quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê…./.

Theo XUÂN THÂN (VOV online)
 

 
Array ( [news_id] => 6786 [news_title] => Miễn nhiệm Tổng giám đốc EVN nếu để lỗ 2 năm liên tiếp [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). [news_content] =>

Theo dự thảo Nghị định này, EVN là công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Vốn điều lệ của EVN tại thời điểm 31/12/2012 là 143.404 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật. Khi điều chỉnh vốn điều lệ, EVN phải đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố vốn điều lệ đã điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của EVN gồm: Hội đồng thành viên EVN; kiểm soát viên; tổng giám đốc EVN; các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; bộ máy giúp việc của EVN. Trong đó, Hội đồng thành viên EVN có từ 5 - 9 thành viên, có nhiệm kỳ là 5 năm.

Tổng giám đốc EVN là người đại diện theo pháp luật của EVN; điều hành hoạt động hàng ngày của EVN theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên EVN phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên EVN và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN theo đề nghị của Bộ Công Thương và thẩm định của Bộ Nội vụ. Còn Tổng Giám đốc EVN do Bộ Công Thương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc EVN là 5 năm.

Cũng theo dự thảo Nghị định, Bộ Công thương sẽ miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với tổng giám đốc EVN nếu tổng giám đốc để EVN lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (do chủ sở hữu giao trong 2 năm liên tiếp) hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được (trừ các trường hợp như lỗ theo kế hoạch, lỗ có lý do khách quan được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận...).

Trong trường hợp để EVN lâm vào tình trạng thua lỗ không giải trình được kể trên thì tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả, không những chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc EVN bị kỷ luật, miễn nhiệm mà còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

Về nghĩa vụ về tài chính của EVN, dự thảo Nghị định quy định: EVN tự chủ về tài chính, tự cân đối về các khoản thu chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư do chủ sở hữu nhà nước giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác; quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê…./.

Theo XUÂN THÂN (VOV online)
 

[news_source] => [news_tag] => điều chỉnh,chấp thuận,điều lệ,tỉ suất,vốn điều lệ,Bộ Công Thương,tổng giám đốc,Tập đoàn Điện lực Việt Nam [news_status] => 6 [news_createdate] => 2013-05-21 15:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2013-05-21 15:30:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/mien-nhiem-tong-giam-doc-evn-neu-de-lo-2-nam-lien-tiep-51417/ [news_urlid] => 51417 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 340 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => [tag] => điều chỉnhchấp thuậnđiều lệtỉ suấtvốn điều lệBộ Công Thươngtổng giám đốcTập đoàn Điện lực Việt Nam [daynews2] => 2013-05-21 15:30 [daynews] => 21/05/2013 - 15:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI