UBND quận Tân Phú phải tổ chức kiểm điểm vì nhiều thiếu sót trong quản lý quy hoạch, nhà đất

25/12/2020 - 16:23

PNO - Thanh tra TPHCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện quy định phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú.

Theo Thanh tra TP, đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND TP phê duyệt từ năm 2014, tại thời điểm thanh tra đồ án không được công khai tại trụ sở UBND quận và cổng thông tin điện tử của quận theo quy định. 3 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú cũng không được công khai tại trụ sở và cổng thông tin điện tử của quận.

Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Đội Quản lý nhà có nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc: bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; xây dựng hợp đồng cho thuê nhà ở; việc xác định diện tích cho thuê; trong công tác quản lý, cho thuê nhà ở; công tác quản lý, cho thuê nhà xưởng (nhà sản xuất kinh doanh); công tác quản lý, cho thuê các nhà, đất được giao chờ thực hiện dự án.

Theo báo cáo công nợ của Đội Quản lý nhà, tính đến ngày 30/6/2020, số tiền cho thuê nhà ở chưa thu được để nộp ngân sách nhà nước là 1,6 tỷ đồng, số tiền cho thuê nhà xưởng chưa thu được là 321 triệu đồng. Theo danh sách quản lý của Chi cục Thuế quận Tân Phú tiền thuê đất chưa thu tính đến ngày 15/7/2020 là 5,5 tỷ đồng.

N
UBND TP yêu cầu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình cho thuê đất, chuyển hình thức thuê đất sản xuất kinh doanh sang giao đất để thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất tại quận Tân Phú

Ngoài ra, UBND quận Tân Phú chưa thu đủ số nợ tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước. Trong đó, hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tồn từ năm 2006 đến ngày 31/12/2019 là 1.062 hồ sơ với giá trị ghi nợ là 374,44 tỷ đồng (trong đó có 278 hồ sơ nợ từ 10 năm đến 14 năm, với số tiền hơn 51 tỷ đồng). 

Số hồ sơ còn nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến ngày 31/12/2019 còn 1 hồ sơ với tổng cộng số tiền còn nợ gần 175 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất là 99 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp là 75,7 tỷ đồng).

Để xảy ra các thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận Tân Phú phụ trách lĩnh vực, trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc quận.

Từ kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND TP giao UBND quận Tân Phú, khẩn trương xây dựng phương án thu hồi đúng, đủ số tiền còn nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn tồn từ năm 2006 đến nay nộp ngân sách nhà nước. Chấn chỉnh việc quản lý, cho thuê các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; khắc phục các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra; có biện pháp thu hồi đúng, đủ tiền cho thuê nhà ở, tiền cho thuê nhà và tiền thuê đất. Thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất và các đồ án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo đúng quy định. 

Tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra; qua kiểm điểm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình cho thuê đất, chuyển từ hình thức thuê đất sản xuất kinh doanh sang giao đất để thực hiện dự án (nhà ở, thương mại dịch vụ), chuyển mục đích sử dụng đất thành đất xây dựng chung cư cao tầng, hình thức tính tiền sử dụng đất, đối tượng được giao đất. 

Bích Trần

 
Array ( [news_id] => 1424454 [news_title] => UBND quận Tân Phú phải tổ chức kiểm điểm vì nhiều thiếu sót trong quản lý quy hoạch, nhà đất [news_title_seo] => UBND quận Tân Phú phải tổ chức kiểm điểm vì nhiều thiếu sót trong quản lý quy hoạch, nhà đất [news_supertitle] => [news_picture] => ubnd-quan-tan-phu-khong-cong-khai-_1608872624.jpg [news_subcontent] => Thanh tra TPHCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện quy định phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú. [news_subcontent_seo] => Thanh tra TPHCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện quy định phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú. [news_headline] => Thanh tra TPHCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện quy định phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú. [news_content] =>

Theo Thanh tra TP, đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND TP phê duyệt từ năm 2014, tại thời điểm thanh tra đồ án không được công khai tại trụ sở UBND quận và cổng thông tin điện tử của quận theo quy định. 3 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú cũng không được công khai tại trụ sở và cổng thông tin điện tử của quận.

Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Đội Quản lý nhà có nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc: bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; xây dựng hợp đồng cho thuê nhà ở; việc xác định diện tích cho thuê; trong công tác quản lý, cho thuê nhà ở; công tác quản lý, cho thuê nhà xưởng (nhà sản xuất kinh doanh); công tác quản lý, cho thuê các nhà, đất được giao chờ thực hiện dự án.

Theo báo cáo công nợ của Đội Quản lý nhà, tính đến ngày 30/6/2020, số tiền cho thuê nhà ở chưa thu được để nộp ngân sách nhà nước là 1,6 tỷ đồng, số tiền cho thuê nhà xưởng chưa thu được là 321 triệu đồng. Theo danh sách quản lý của Chi cục Thuế quận Tân Phú tiền thuê đất chưa thu tính đến ngày 15/7/2020 là 5,5 tỷ đồng.

N
UBND TP yêu cầu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình cho thuê đất, chuyển hình thức thuê đất sản xuất kinh doanh sang giao đất để thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất tại quận Tân Phú

Ngoài ra, UBND quận Tân Phú chưa thu đủ số nợ tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước. Trong đó, hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tồn từ năm 2006 đến ngày 31/12/2019 là 1.062 hồ sơ với giá trị ghi nợ là 374,44 tỷ đồng (trong đó có 278 hồ sơ nợ từ 10 năm đến 14 năm, với số tiền hơn 51 tỷ đồng). 

Số hồ sơ còn nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến ngày 31/12/2019 còn 1 hồ sơ với tổng cộng số tiền còn nợ gần 175 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất là 99 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp là 75,7 tỷ đồng).

Để xảy ra các thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận Tân Phú phụ trách lĩnh vực, trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc quận.

Từ kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND TP giao UBND quận Tân Phú, khẩn trương xây dựng phương án thu hồi đúng, đủ số tiền còn nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn tồn từ năm 2006 đến nay nộp ngân sách nhà nước. Chấn chỉnh việc quản lý, cho thuê các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; khắc phục các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra; có biện pháp thu hồi đúng, đủ tiền cho thuê nhà ở, tiền cho thuê nhà và tiền thuê đất. Thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất và các đồ án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo đúng quy định. 

Tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra; qua kiểm điểm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình cho thuê đất, chuyển từ hình thức thuê đất sản xuất kinh doanh sang giao đất để thực hiện dự án (nhà ở, thương mại dịch vụ), chuyển mục đích sử dụng đất thành đất xây dựng chung cư cao tầng, hình thức tính tiền sử dụng đất, đối tượng được giao đất. 

Bích Trần

[news_source] => [news_tag] => UBND quận Tân Phú,nợ tiền sử dụng đất,Thanh tra TPHCM,Đội quản lý nhà [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-12-25 11:57:40 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-12-25 16:23:11 [news_relate_news] => 1424340,1423942,1423503,1423472, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nha-dat [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2231 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/lanh-dao-quan-tan-phu-phai-to-chuc-kiem-diem-vi-khong-cong-khai-quy-hoach-xay-dung-a1424454.html [tag] => UBND quận Tân Phúnợ tiền sử dụng đấtThanh tra TPHCMĐội quản lý nhà [daynews2] => 2020-12-25 16:23 [daynews] => 25/12/2020 - 16:23 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI