Lâm Đồng ban hành quy định mới về điều kiện tách thửa

02/11/2021 - 16:50

PNO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định số 40, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại khu vực đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn), thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp như sau: Nhà phố: diện tích > 40 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường đối với đường đã có tên hoặc đường hẻm có lộ giới >10 m (sau đây gọi chung là đường chính) hoặc các đường, đường hẻm còn lại (sau đây gọi chung là đường hẻm) > 4 m.

 

Nhà liên kế có sân vườn: diện tích > 72 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > 4,5m đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích > 64,0 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 4 m; Nhà biệt lập: diện tích > 250 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường >10m đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích > 200 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 10m.

 

Biệt thự: diện tích > 400 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > 12m đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích > 250 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > 10m. Riêng đối với các vị trí, khu vực đã có quy định về lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ờ, công trình riêng lẻ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích tách thửa thực hiện theo các quy định đó.

Dự án Su
 Hiện trạng dự án Sun Valley nằm trong danh sách bị yêu cầu kiểm tra vì gắn mác dự án bất động sản để rao bán

Trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 5 ha thì tiến hành lập Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm theo văn bản thống nhất; trong đó thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông thuộc bản vẽ.

 

Đối với thửa đất hoặc khu đất đề nghị tách thửa, hợp thửa mà có diện tích từ 5.000 m2 trở lên sau khi đã trừ diện tích làm đường giao thông thì phải dành ít nhất 5% diện tích của thửa đất hoặc khu đất đế làm hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng. Trên cơ sở các quy chuẩn, quy định của văn bản đã thống nhất này, UBND cấp huyện xác nhận hoàn thành đầu tư hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng.

 

Trong trường hợp thu hồi đất để làm đường giao thông hoặc triển khai các dự án khác, nếu diện tích của thửa đất còn lại sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 4 Quyết định này thì người đang sử dụng thưa đất này chuyển nhượng cho người sử dụng đất liền kề hoặc Nhà nước thu hồi phần diện tích đất này và bồi thường, hỗ trợ để quản lý, sử dụng theo quy định.

 

Đối với thửa đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được tách thửa đối là 500m2 tại khu vực đô thị; 1.000m2 tại khu vực nông thôn. Trường hợp tiếp giáp với đường giao thông thì ngoài diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định tại khoản này gồm cả diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng (nếu có) thì còn phải đảm bảo có kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn 10m.

 

Quyết định này thay thế cho quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/1/2021 của UBND tỉnh về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI