Đất rừng dự án Sài Gòn - Đại Ninh tiếp tục bị lấn chiếm sau khi "bốc hơi" 257ha rừng

02/11/2021 - 06:20

PNO - Lực lượng kiểm lâm phát hiện nhiều ha đất rừng tại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tiếp tục bị lấn chiếm.

Trong tháng 9 và tháng 10/2021, Đội 12/TTg của Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Trọng (Đội 12) có hai báo cáo số 813/BC-12/TTg và 918/BC-12/TTg về kết quả phối hợp tuần tra, ngăn chặn tình hình phá rừng, lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng trái phép trên lâm phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Công ty SGĐN) được giao quản lý.

Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trong báo cáo nhiều vụ việc phá rừng, lấn chiếm rừng tại dự án của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh. Ảnh minh họa.
Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trong báo cáo nhiều vụ việc phá rừng, lấn chiếm rừng tại dự án của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh. Ảnh minh họa.

Báo cáo số 813 thực hiện theo Kế hoạch số 726/KH-12/TTg ngày 23/8/2021 về kiểm tra lâm phần tại 4 xã Tà Hine, Ninh Gia, Ninh Loan, Phú Hội thuộc lâm phần do Công ty SGĐN quản lý, Đội 12 xác định có xảy ra các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp:

Tại xã Tà Hine xảy ra 21 vị trí tái lấn chiếm đất rừng với tổng diện tích 28.571m2. Đội 12 phối hợp Công ty SGĐN, UBND xã Tà Hine giải tỏa 6 vị trí với tổng diện tích 7.071m2; còn lại 15 vị trí với tổng diện tích 21.500m2 do Công ty SGĐN không có đủ lực lượng, công cụ giải tỏa nên tổ công tác không tiến hành giải tỏa. Khu vực Khoảnh 9 Tiểu khu 364 xảy ra tình trạng ken cây (dùng vật sắc nhọn chém vào thân cây và nghi đổ hóa chất) làm số cây bị chết có tổng trữ lượng hơn 7m3 gỗ. 

Bồi thường gần 19 tỷ đồng cho 257 ha rừng biến mất

Cuối tháng 10/2021, văn bản số 1976 Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho thấy, Công ty SGĐN đã thống nhất với số liệu mất rừng theo Kết luận thanh tra số 2094/KL-UBND của tỉnh và đã chấp hành nộp đủ số tiền bồi thường vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, với tổng số 257 ha rừng bị mất tại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, chủ đầu tư là Công ty Sài Gòn - Đại Ninh đã bồi thường khoảng 18,8 tỷ đồng.

Sở này đề nghị Công ty SGĐN cam kết và thống nhất nếu kết quả kiểm kê tài nguyên rừng trong lần kế tiếp mà bị mất rừng thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại xã Phú Hội, diện tích đất rừng bị tái lấn chiếm hơn 36.000 m2. Trong đó, Tiểu khu 363A bị lấn chiếm 11.234 m2 đất rừng, Tiểu khu 350 bị lấn chiếm 18.800 m2 đất rừng, Tiểu khu 641 bị lấn chiếm 6.000 m2 đất rừng.  

Thời điểm kiểm tra không xác định đối tượng vi phạm nên Công ty SGĐN chưa lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, lâm phần thuộc sự quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn xã này cũng xảy ra một vụ phá rừng trái nghiêm trọng với diện tích 6.400 m2 thuộc Tiểu khu 363B.

Địa bàn xã Ninh Loan xảy ra một vụ chiếm đất rừng với diện tích 639 m2. Còn tại xã Ninh Gia không phát hiện vụ việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, phá rừng nào.

Trong báo cáo này, Đội 12 nhận định lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Công ty SGĐN không đủ số lượng, không thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra dẫn đến tình trạng phá rừng, lấn chiếm, tái chiếm đất rừng trên lâm phần do doanh nghiệp này quản lý mà chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Cuối tháng 10/2021, Đội 12 tiếp tục có báo cáo số 918 thực hiện theo Kế hoạch 798/KH-12/TTg tại 3 xã Tà Hine, Ninh Loan, Đà Loan thuộc lâm phần do Công ty SGĐN quản lý.

Lực lượng này tiếp tục phát hiện tại Tiểu khu 364 xã Tà Hine xảy ra 3 vị trí chiếm đất rừng với tổng diện tích 7.750 m2, chủ yếu đã bị tác động để trồng cây cà phê, chuối vào khoảng trong tháng 6 và tháng 7/2021.

Địa bàn xã Đà Loan, lực lượng Đội 12 phát hiện 5 vị trí bị chiếm đất với tổng diện tích 10.250 m2, chủ yếu là để trồng cây cà phê từ thời điểm năm 2020 đến tháng 8/2021 nhưng không xác định được đối tượng vi phạm.

Đội 12 đề nghị UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng trên lâm phần được giao quản lý, không để tình trạng phá rừng, khai thác, lấn chiếm, tái lấn chiếm, san ủi đất rừng xảy ra mà không kịp thời kiểm tra ngăn chặn.

Từ hai báo cáo 813 và 918, diện tích đất rừng bị lấn chiếm tại xã Tà Hine thuộc lâm phần được giao cho Công ty SGĐN quản lý là hơn 36.300 m2 - một vụ ken cây với trữ lượng gỗ 7 m3; xã Phú Hội bị lấn chiếm hơn 36.000 m2 - một vụ phá rừng 6.400 m2; xã Đà Loan bị lấn chiếm 10.250 m2; xã Ninh Loan bị lấn chiếm 639 m2.

Từ các vụ đất rừng bị lấn chiếm, tái chiếm, phá rừng xảy ra trên lâm phần do Công ty SGĐN quản lý, cuối tháng 10, UBND huyện Đức Trọng yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, Hạt Kiểm lâm huyện và các xã liên quan thường xuyên tuần tra ngăn chặn, tổ chức lực lượng mật phục, điều tra các đối tượng vi phạm.

Công ty SGĐN "tố" Hạt Kiểm lâm không xử lý đối tượng vi phạm?

Đối với báo cáo số 813, Công ty SGĐN đã có phản hồi bằng văn bản số 1210 gửi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng - cho rằng, báo cáo này của Đội 12 không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến uy tín, gây khó khăn cho doanh nghiệp này trong công tác quản lý rừng.

Trong năm 2020, Công ty này đã phối hợp với lực lượng chức năng truy quét, giải tỏa 30 ha đất rừng bị lấn chiếm, năm 2021 đã giải tỏa được 25 ha. Các vị trí phá rừng, lấn chiếm, tái lấn chiếm đã được lực lượng bảo vệ rừng của công ty phát hiện, lập biên bản và báo cáo đầy đủ về vị trí - tọa độ - bản đồ - phần mềm gửi Hạt Kiểm lâm nên việc báo cáo cho rằng lực lượng chuyên trách của Công ty SGĐN không đủ số lượng là thiếu cơ sở.

Sau khi kết thúc Kế hoạch 726/KH-12/TTg, đoàn kiểm tra không có tổng hợp số liệu và không lập biên bản thống nhất mà tự ý báo cáo lên UBND huyện Đức Trọng. Công ty SGĐN khẳng định đây là một việc làm hết sức tắc trách mà đoàn gán ép cho doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, văn bản số 1210 còn nhận định, chủ dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh đã tăng cường phối hợp tuần tra, phát hiện và báo cáo kịp thời cho UBND các xã liên quan và Hạt Kiểm lâm nhưng các đơn vị này không có biện pháp xử lý đối tượng vi phạm. Điều này dẫn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.

Nhật Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI