Huyện Lâm Hà: Thu hồi toàn bộ văn bản chấp thuận hiến đất mở đường tại vị trí chưa cần thiết

23/12/2021 - 07:56

PNO - UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) vừa có kết luận số 06/KL-UBND về công tác tham mưu hiến đất làm đường và cho ý kiến đối với các trường hợp tách thửa trên địa bàn.

Theo UBND huyện Lâm Hà, thời gian qua, trước nhu cầu người dân xin mở đường nhằm phục vụ nhu cầu làm đường đi chung, sản xuất nông nghiệp và thuận lợi cho việc sử dụng đất của cộng đồng dân cư trong khu vực, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã tham mưu cho UBND huyện triển khai, tuy nhiên, quá trình triển khai còn tồn tại, hạn chế.

Qua công tác kiểm tra, Phòng Kinh tế - Hạ tầng chưa kịp thời tham mưu cho UBND huyện cụ thể hóa các văn bản theo quy định, quyết định của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn và ban hành quy trình về thủ tục “xin mở đường” đối với trường hợp hình thành đường giao thông mới để đủ điều kiện tách thửa, hình thành khu dân cư mới.

Quá trình triển khai, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh một số nội dung trong công tác đề xuất, tham mưu các hồ sơ hiến đất, mở đường đi chung trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện của Phòng Kinh tế - hạ tầng chưa theo đúng nội dung chỉ đạo.

Công tác
Nhiều trường hợp người sử dụng đất xin mở đường đi với mục đích đủ tách thửa nhưng phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo là "xin mở đường đi với mục đích mở đường đi chung cho cộng đồng dân cư"

Về công tác tham mưu đối với việc hiến đất làm đường: Hồ sơ của người sử dụng đất xin hiến đất, mở đường đi còn thiếu chặt chẽ. Đơn của người sử dụng đất chỉ có cá nhân ký, không phải tất cả những người được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) ký. Cá biệt, nhiều đơn người được uỷ quyền thực hiện thủ tục hành chính ký thay người được cấp QSDĐ để hiến đất chưa đảm bảo tính pháp lý theo quy định của Luật Dân sự.

Có 35/43 trường hợp người sử dụng đất xin mở đường đi với mục đích nhu cầu thực tế là “xin phép mở đường đi để đủ điều kiện được tách thửa”, trong khi báo cáo lại thể hiện “người sử dụng đất xin mở đường đi với mục đích mở đường đi chung cho cộng đồng dân cư...”. Đây là phản ánh chưa chính xác, chưa đúng với thực tế. Sau khi được UBND huyện chấp thuận chủ trương cho mở đường, người dân đã đầu tư xây dựng các tuyến đường, tự thiết kế, lập bản vẽ phân lô để rao bán và hình thành một số điểm dân cư mới tự phát, không theo quy hoạch, kế hoạch của địa phương.

Đáng chú ý, 7/43 vị trí xin mở đường đi “thuộc quy hoạch đất ở” theo báo cáo thẩm tra của Phòng Kinh tế - Hạn tầng là chưa đúng, vì chỉ có một phần nhỏ thuộc quy hoạch đất ở, còn lại đa số diện tích thuộc quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp, hoặc toàn bộ thửa đất thuộc quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, toàn bộ diện tích được các cá nhân “hiến đất”, “xin làm đường” đã hình thành các con đường nhưng chưa được chính quyền địa phương “nhận hiến”, đưa vào quỹ đất công để quản lý theo quy định.

Ngoài ra, việc sơ đồ các tuyến đường của người sử dụng đất xin mở không đảm bảo tính chính xác về vị trí, kích thước, diện tích đất thu hồi; không đảm bảo tính kỹ thuật và không đủ cơ sở pháp lý để cập nhật chỉnh lý lên bản đồ địa chính của địa phương đang quản lý là chưa thực hiện đúng quy định của pháp Luật Đất đai. Hiện toàn bộ diện tích đất được các cá nhân “hiến đất”, “xin làm đường” (đã hình thành các con đường) nhưng chưa được chính quyền địa phương “nhận hiến”, đưa vào quỹ đất công để quản lý theo quy định.

Trước tình trạng trên, UBND huyện Lâm Hà giao phòng Kinh tế - Hạ tầng xây dựng kế hoạch khắc phục và giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời rà soát tham mưu UBND huyện thu hồi toàn bộ các văn bản “Chấp thuận Chủ trương cho tự nguyện hiến đất mở đường đi công cộng” đối với các trường hợp hiến đất mở đường để đủ điều kiện tách thửa tại các vị trí quy mô diện tích không lớn, đã có tiếp giáp với đường bê tông hiện hữu nhưng chưa thực sự cần thiết mở đường để phục vụ đi lại, vận chuyển nông sản…

Bích Trần 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI