HoREA lo khó thực hiện kế hoạch 1 triệu căn nhà ở xã hội

16/01/2023 - 09:43

PNO - Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có góp ý sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Nhà ở để thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030.

Theo HoREA, một số quy định của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) chưa thật phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Cụ thể, khoản 3, điều 81 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định trích 10% tiền sử dụng đất (SDĐ) thu từ các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kết nối giao thông của các dự án; đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn và đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê. Theo HoREA, số tiền này không lớn, ngay cả TPHCM năm 2021 cũng chỉ thu tiền SDĐ được 7.560 tỉ đồng, trích 10% thì cũng chỉ được 756 tỉ đồng. Hoặc nếu bỏ quy định các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải thực hiện nghĩa vụ để góp phần phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ thì sẽ khó có thể thực hiện được mục tiêu đến năm 2025 phát triển 570.000 căn nhà ở xã hội, đến năm 2030 phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội. Điều này khiến “giấc mơ” của người dân có thu nhập thấp ở đô thị, công nhân, lao động, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang muốn được mua, thuê mua nhà ở xã hội càng khó thực hiện.  

Do đó, HoREA đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính để góp phần phát triển nhà ở xã hội. 

Về hình thức phát triển nhà ở xã hội, dự thảo quy định Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định để cho thuê, cho thuê mua, bán hoặc mua nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án để làm nhà ở xã hội cho thuê. HoREA đề nghị bổ sung quy định trích 10% tiền trúng đấu giá quyền SDĐ để xây dựng nhà ở xã hội. 

Ngọc Bích

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEkhonggiansongvi /strCate=khonggiansong

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuvanvi /strCate=tuvan
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhadatvi /strCate=nhadat