Hội LHPN Quảng Ngãi: 5 năm xây gần 500 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

27/11/2021 - 14:04

PNO - Chị Lê Na được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề: “Phụ nữ Quảng Ngãi đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển” được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm kết nối tới 11 điểm cầu các huyện, thị xã.

Đại hội đã diễn ra vào ngày 24/11, chị Lê Na tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội cũng bầu ra 37 chị vào Ban Chấp hành, 11 chị vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 13 đại biểu.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh. 

Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… 

Hiện toàn tỉnh có 198 cơ sở hội, với 937 chi hội, hơn 223 nghìn hội viên. Trong 5 năm qua, hội đã xây dựng gần 500 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, giúp được hơn 8.200 phụ nữ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 90,5 nghìn phụ nữ. Phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa mạnh mẽ. Tổng số đảng viên nữ trong toàn tỉnh hiện có hơn 18,9 nghìn người, chiếm tỷ lệ 34% tổng số đảng viên trong toàn tỉnh. 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển”, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ cần tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác hội.

Đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức chính trị, làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Phụ nữ Quảng Ngãi vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhanh và bền vững.

Đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua do hội phát động và làm nòng cốt, quyết tâm tạo bước đột phá mới trong thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Các cấp Hội cần phát hiện, giới thiệu các hội viên tiêu biểu thông qua các phong trào thi đua. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên chăm lo, xây dựng và củng cố, kiện toàn tổ chức hội vững mạnh. 

Chú trọng phát hiện cán bộ giỏi, cán bộ trẻ để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền; thường xuyên làm tốt công tác lựa chọn, giới thiệu phụ nữ ưu tú cho Đảng để phát triển đội ngũ đảng viên nữ.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdiendanvi /strCate=diendan

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhungnguoiphunuquanhtoivi /strCate=nhungnguoiphunuquanhtoi

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEvicuocsongantoanchophunutreemvi /strCate=vicuocsongantoanchophunutreem
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEhoivacuocsongvi /strCate=hoivacuocsong