Giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong 20 ngày

31/05/2021 - 07:25

PNO - Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 vừa ban hành văn bản về các công tác cần triển khai đến Ủy ban bầu cử TP. Thủ Đức, Ủy ban bầu cử 5 huyện và Ủy ban bầu cử 16 quận của TP.

 

Ủy ban bầu cử TPHCM hướng dẫn các công tác cần triển khai khi có kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Trước thềm công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (chậm nhất ngày 1/6), Ủy ban bầu cử TPHCM hướng dẫn các công tác cần triển khai cho Ủy ban bầu cử TP. Thủ Đức, 5 huyện và 16 quận

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị Ủy ban bầu cử TP. Thủ Đức, 5 huyện và 16 quận lưu ý, khẩn trương tiếp nhận và hoàn thành xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với các địa phương không phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm thì việc xem xét, giải quyết khiếu nại hoàn thành chậm nhất vào ngày 26/6/2021).

Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến những người trúng cử, Ủy ban bầu cử từng cấp ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày bầu cử để bảo đảm thời hạn triệu tập kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân. Đồng thời, Ủy ban bầu cử cũng tiến hành cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân cho những người trúng cử.

Ngoài ra, văn bản còn nhắc UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý các loại phiếu bầu của các Tổ bầu cử ở địa phương. Trong thời gian quản lý theo quy định pháp luật lưu trữ (ít nhất là 5 năm), nếu không có ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền thì tuyệt đối không mở và kiểm tra phiếu bầu đã được niêm phong.

Các Tổ bầu cử, Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử cấp xã bàn giao các con dấu của tổ chức cho UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) để lưu giữ và quản lý; UBND phường, xã, thị trấn thu hồi các tài liệu phục vụ công tác bầu cử…

Tam Bình

 
TIN MỚI