Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề cao vai trò của phụ nữ

02/11/2020 - 21:48

PNO - Gần 7.000 cán bộ, hội viên, các chuyên gia tham hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Riêng tại TPHCM có 15 điểm cầu với hơn 100 cán bộ Hội và đại diện nữ trí thức, nữ doanh nhân và ban nữ công Liên đoàn Lao động.

Chiều ngày 2/11, Hội LHPN Việt Nam tổ hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: "Hội thảo góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII lần này có qui mô lớn, thu hút gần 7.000 cán bộ hội viên, phụ nữ các giới, chuyên gia cùng tham gia. Các ý kiến đã thể hiện tâm huyết cán bộ Hội tham gia góp ý cho Đảng, xây dựng và phát triển đất nước, phát triển hoạt động Hội cũng như các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, bình đẳng giới".

Nhiều họat động Hội hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
Hội đã tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Chủ tịch Hà Thị Nga mong không chỉ dừng lại tại hội thảo, phụ nữ các giới tiếp tục tham gia góp ý, hiến kế xây dựng Dự thảo văn kiện, góp phần xây dựng cho hoạt động Hội đáp ứng với tình hình thực tiễn, thực tế cũng như thực hiện các chính sách liên quan đến bình đẳng giới.

Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo đã đề cao vai trò của phụ nữ. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tại các điểm cầu, Hội LHPN các tỉnh, thành cùng thảo luận các vấn đề về “nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ” gắn với các nội dung làm thế nào để phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả, vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào phụ nữ và những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ đối với Đảng, an sinh xã hội cho người lao động di cư.

D.Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI