Dân vận - cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân

19/01/2021 - 15:01

PNO - Ngày 19/1, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

“Trăm nghe không bằng một thấy - chỉ cần một biểu hiện nhỏ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp xúc cũng để lại cho người dân những suy nghĩ tốt đẹp hoặc ngược lại. Cho nên công tác dân vận là việc của cả hệ thống chính trị nhưng công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức là trực tiếp nhất, hiệu quả nhất”, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nói.

Hội nghị tổng kết Công tác dân vận và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng nhắc nhở cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu hơn nữa về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần xem việc tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân là điều rất cần thiết trong quá trình lãnh đạo, quản lý.

“Qua tiếp xúc, đối thoại, chúng ta sẽ thấy rõ hơn nhân dân đang quan tâm gì, bức xúc gì, hài lòng việc gì; cũng như đánh giá được chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống như thế nào, cái gì được, cái gì chưa được để có thể phát huy, điều chỉnh kịp thời”, ông Nguyễn Hồ Hải lưu ý.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng cần đánh giá sâu sắc công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, trong đó dân vận chính quyền có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

“Đề ra chính sách có hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp và người dân hay không, có bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hay không; thực thi chính sách có thuận lòng dân không? Ngoài mệnh lệnh hành chính, chúng ta tuyên truyền, vận động nhân dân như thế nào? Chính sách mà không thuận lòng dân thì ban dân vận có tăng biên chế 100 lần cũng không thuyết phục được”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh vai trò của dân vận chính quyền.
Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh vai trò của dân vận chính quyền

“Chúng ta cần làm đậm nét hơn, giáo dục công chức sâu sắc hơn để ý thức được trách nhiệm một công bộc của dân. Bao giờ 100% công chức của chúng ta nhận thức đầy đủ về ý thức phục vụ nhân dân, hiểu được trách nhiệm người công bộc của dân thì bộ máy chúng ta sẽ thực sự là một bộ máy của dân, do dân, vì dân, không một thế lực nào có thể đánh đổ”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết công tác dân vận chính quyền gắn với quy chế dân chủ cơ sở là phát huy quyền và vị thế của người lao động trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị xã phường thị trấn.

Trong năm 2021, Ban Dân vận Trung ương tập trung cho nhiệm vụ này, sẽ tổ chức 7 đoàn kiểm tra đi 7 cụm địa phương và các TP lớn để tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh và chỉ đạo thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở.

Dịp này, Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác dân vận trong năm 2020.
Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác dân vận năm 2020

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức vì dịch bệnh thiên tai, cả hệ thống chính trị TP vẫn tập trung nhiều giải pháp phát huy dân chủ trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác dân vận chính quyền tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa và chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” cùng tác phong “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”.

Thành ủy và UBND TPHCM tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ khiếu nại đông người, không để phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Tam Bình

 
TIN MỚI