Đại học Fulbright tham gia đề án phát triển TP.HCM

01/12/2016 - 11:05

PNO - Ban Thường vụ Thành ủy sẽ trực tiếp chỉ đạo và UBND TP.HCM chủ trì xây dựng; Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố tổ chức thực hiện đề án.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề cương đề án Cơ chế chính sách đột phá để TP.HCM phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2020.

Mục tiêu đề án là xác định các trọng điểm đột phá và các giải pháp thực hiện nhằm đưa TP.HCM phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, tăng cường vai trò đầu tàu phát triển hiện đại của vùng và cả nước; trở thành một trong những trung tâm phát triển của khu vực Đông Á, một thành phố hiện đại, đẳng cấp quốc tế và có bản sắc riêng trong khoảng 20-30 năm tới.

Dai hoc Fulbright tham gia de an phat trien TP.HCM
Ảnh minh họa.

Các mục tiêu cụ thể của đề án gồm đánh giá thực trạng phát triển của TP sau 40 năm giải phóng và sau 30 năm đổi mới. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc của một số TP trong khu vực và thế giới; đặc biệt là kinh nghiệm phát triển đô thị trong thời đại mở cửa hội nhập quốc tế.

Đề án cũng xác định bối cảnh phát triển của giai đoạn mới, đánh giá các yếu tố chủ yếu tác động đến sự phát triển của TP.HCM; xác lập tầm nhìn và tư duy phát triển đột phá cho TP trong giai đoạn tới. Đề án cũng đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, tiến kịp các đô thị lớn trong khu vực; thực hiện tốt vai trò đầu tàu của cả nước, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ trực tiếp chỉ đạo và UBND TP.HCM chủ trì xây dựng; Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố tổ chức thực hiện đề án. Đề án sẽ tiến hành từ nay đến tháng 4/2017, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đến hết tháng 12/2016 nhằm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng hợp đề án. Giai đoạn 2 từ tháng 1-4/2017 hoàn chỉnh và trình duyệt đề án.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI