Công tác bảo vệ trẻ em rất cần vai trò của Hội Phụ nữ

17/05/2021 - 12:38

PNO - Khi Hội Hội Bảo vệ Quyền trẻ em (BVQTE) chúng tôi thiết kế các chương trình, hoạt động, dự án, chúng tôi đều nhận thấy, nếu cùng làm với Hội Phụ nữ thì tính hiệu quả sẽ cao hơn.

Có thể nói, Hội LHPN và Hội BVQTE TP.HCM đã có sự phối hợp rất tốt. Khi Hội BVQTE chúng tôi thiết kế các chương trình, hoạt động, dự án, chúng tôi đều nhận thấy, nếu cùng làm với Hội Phụ nữ thì tính hiệu quả sẽ cao hơn, vì một lý do hết sức hiển nhiên: trẻ em và phụ nữ gắn với nhau rất mật thiết, và giáo dục trẻ em không ai làm tốt bằng phụ nữ. Do đó, trong thiết kế, triển khai dự án, chúng tôi luôn lấy vai trò của phụ nữ làm quan trọng.

Hội BVQTE mang tính chất tự nguyện, cho nên về mặt tài chính, biên chế, nguồn lực, cơ sở vật chất… còn thiếu thốn. Điều này làm hạn chế trong thiết kế các chương trình hỗ trợ trẻ em. Trong khi đó, Hội Phụ nữ có hệ thống hành động, có mạng lưới, nguồn lực, có cơ sở vật chất khá đầy đủ từ thành phố cho đến cấp phường, xã. Do đó, về cơ sở vật chất, chúng tôi được Hội Phụ nữ hỗ trợ một phần. Chưa kể, họ rất mạnh ở khâu truyền thông, nâng cao nhận thức của phụ nữ. Trong những hoạt động truyền thông đó, Hội BVQTE chỉ cần cung cấp báo cáo viên, chương trình, nội dung, luật sư. 

Hoạt động hiệu quả nhất trong sự phối hợp của hai bên là đã tạo ra mô hình tham vấn do Hội Phụ nữ hỗ trợ cơ sở vật chất, Hội BVQTE cử luật sư túc trực hằng ngày. Đặc biệt quan trọng ở mô hình này là khâu tiếp nhận. Khi có vấn đề liên quan đến trẻ em, Hội BVQTE sẽ phối hợp với Hội Phụ nữ thành phố triển khai cho Hội Phụ nữ các quận, huyện để xử lý vấn đề ngay, vừa nhanh, vừa hiệu quả, lại mang tính chính thống. 

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn Hội Phụ nữ khi xây dựng kế hoạch, chương trình của mình nên đưa chương trình truyền thông về bảo vệ trẻ em vào. Và ngược lại, các dự án, chương trình hoạt động của Hội BVQTE khi triển khai xuống cộng đồng, chúng tôi cũng sẽ gắn kết với Hội Phụ nữ. 

Hiện nay, nhu cầu của trẻ em trong việc cần can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp, thực hiện các dịch vụ khá nhiều. Các gia đình tìm đến Hội BVQTE để được tham vấn, tư vấn, và sau đó Hội cũng cần có sự kết nối để hỗ trợ vì nhiều hoàn cảnh quá khó khăn, bi đát, nhưng nguồn lực của Hội chúng tôi thật sự rất mỏng. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng làm trong khả năng có thể khi được tổ chức nào đó hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp khó khăn. 

Thành phố, các quận huyện, phường xã, các cơ quan, ban ngành biết khá nhiều về hoạt động của Hội BVQTE thông qua phòng tham vấn bảo vệ trẻ em, chi hội luật sư, các chương trình kết nối, hỗ trợ đối với các nhóm trẻ em… Do đó, khi có vấn đề liên quan đến trẻ em, họ liên hệ với Hội khá chủ động. Và thông qua Hội Phụ nữ, đã có sự hỗ trợ và kết nối khá tốt, hiệu quả trong việc bảo vệ trẻ em được chứng minh trong ba năm qua. Với thành công đó, trong thời gian tới chúng tôi mong muốn Hội Phụ nữ tiếp tục hỗ trợ, quan trọng nhất là tập trung vào truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho phụ nữ, trẻ em và gia đình. Nếu có thể hỗ trợ để phát triển văn phòng tham vấn, tư vấn ở các quận, huyện thì là một điều hết sức tuyệt vời. Bởi như thế, người dân sẽ tiếp cận nhanh hơn với Hội, cũng như nhiều trẻ em sẽ được quan tâm, bảo vệ hơn. 

Phạm Đình Nghinh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI