Sẽ cho người dân tham gia xây dựng hạ tầng khu vực chỉnh trang đô thị không gọi được nhà đầu tư

11/09/2020 - 07:34

PNO - UBND TPHCM vừa có văn bản số 694/TB-VP giao các sở ngành rà soát, tổng hợp ý kiến để hoàn chỉnh nội dung điều chỉnh quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa.

Cụ thể, về nội dung điều chỉnh quyết định 60/2017/QĐ-UBND, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên Môi trường tiếp thu ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc và ý kiến đóng góp của các đơn vị khẩn trương nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quyết định 60 đúng theo quy định. Lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện; tổng hợp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo quyết định, chuyển Sở Tư pháp thẩm định trình UBND xem xét theo quy định. 

Lưu ý, cần rà soát bổ sung thêm nội dung điều kiện không tách thửa, trong đó phải quy định rõ, khẳng định trường hợp không được áp dụng tách thửa, để ngăn chẳn việc tách thửa không đúng quy định.

Quyết định 60 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực gần 3 năm nay
Quyết định 60 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực gần 3 năm nay nhưng còn nhiều vướng mắc

Về chuyển mục đích sử dụng đất, TP giao Sở Tài nguyên Môi trường có văn bản gửi xin ý kiến Bộ Tài nguyên Môi trường hướng xử lý đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực phù hợp quy hoạch dân cư xây dựng mới, để có hướng tháo gỡ quyền lợi chính đáng của người dân.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn UBND quận, huyện đánh giá tình hình thực hiện theo quy hoạch được duyệt, từ đó có hướng xử lý các vướng mắc liên quan đến khu vực quy hoạch có chức năng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới.

Đối với những khu vực quy hoạch thực hiện không khả thi, thì đề xuất điều chỉnh quy hoạch, xóa quy hoạch, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với những khu vực quy hoạch đất hỗn hợp còn tính khả thi, đủ điều kiện thuận lợi để thực hiện chỉnh trang đô thị, nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt, thì đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, để xác định rõ vị trí, ranh giới từng loại chức năng sử dụng đất, công khai lấy ý kiến nhân dân, hướng dẫn nhân dân cùng tham gia đầu tư hạ tầng trong khu vực và thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. 

Đối với khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới còn tính khả thi, thì đề xuất kêu gọi đầu tư theo quy định. Sở, ngành, địa phương cần quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng, không phép, sai phép, tự ý phân lô hộ lẻ, để phát triến các khu dân cư theo định hướng đô thị mới.

Bích Trần

 
TIN MỚI