Chính Phủ yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý liên quan đất lấn biển

19/08/2022 - 17:15

PNO - Văn phòng Chính Phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về các quy định lấn biển.

Liên quan đến việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lấn biển, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề.

Cụ thể, rà soát, xem xét, cân nhắc, xác định đúng cơ sở pháp lý, cơ quan có thẩm quyển quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai cho nhà đầu tư dự án lấn biển ngay sau khi được giao đất, cho thuê đất lấn biển khi đất lấn biển chưa hình thành. 

Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ nằm ở khu vực xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ
Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ nằm ở khu vực xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM.

Việc đưa khu vực biển để lấn biển khi chưa hình thành đất lấn biển vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định việc quản lý, sử dụng khu vực biển này theo chế độ quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; tính đồng bộ thống nhất với các quy hoạch có liên quan khi đưa khu vực biển để lấn biển vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, xem xét tính hợp lý của việc quy định 2 cấp có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển. Việc phân cấp phải kiểm soát được bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình và công cụ kiểm tra. Làm rõ khái niệm, các cơ sở và cách xác định đất có mặt nước ven biển quy định tại điều 140 Luật Đất đai 2013.

Sau khi Thường trực Chính phủ thống nhất, thông qua nội dung dự thảo Nghị định, giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký văn bản xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung của dự thảo Nghị định theo tinh thần của Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Quốc hội khóa XIV và quy định của pháp luật hiện hành.

Ngọc Bích
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI